Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Migracje wewnętrzne

Nazwa angielska: Internal migration

Definicja:

Zmiany miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego) w obrębie kraju, polegające na przekroczeniu granicy administracyjnej gminy, w tym: - w przypadku gmin miejsko-wiejskich, - zmiany miejsca zamieszkania w obrębie gminy, - z terenów wiejskich na miejskie lub odwrotnie.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Fakt przybycia (tj. zameldowania) do danej jednostki administracyjnej w celu zamieszkania określa się mianem napływu migracyjnego (wędrówkowego), wyjazdu - w celu zamieszkania w innej jednostce, - mianem odpływu migracyjnego (wędrówkowego).

W ramach migracji wewnętrznych wyróżnia się migracje:
- międzywojewódzkie - przemieszczenia ludności z jednego województwa do innego,
- wewnątrzwojewódzkie - zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tego samego województwa,
- międzypowiatowe - przemieszczenia ludności z jednego powiatu do innego,
- wewnątrzpowiatowe - zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tego samego powiatu.

Klasyfikując migracje wewnętrzne według charakteru administracyjnego obszarów, między którymi miała miejsce wędrówka rozróżniamy następujące kierunki migracji:
- ze wsi do miasta,
- z miasta na wieś,
- z miasta do miasta,
- ze wsi na wieś (dotyczy obszarów wiejskich gmin, a nie miejscowości wiejskich imiennie).

Ze względu na charakter przebywania wyróżnia się:
- migracje na pobyt stały (związany z dokonaniem zameldowania na pobyt stały),
- migracje na pobyt czasowy (trwający dłużej niż 3 miesiące, do 2005 włącznie - ponad 2 miesiące).


Źródło definicji:
  • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: -

Pojęcie nadrzędne:

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Ludność, procesy demograficzne

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Badań Demograficznych
e-mail:
Do góry

Newsletter