Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Rezerwa obowiązkowa

Nazwa angielska: Required minimum reserve

Definicja:

Wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych i innych środków pieniężnych. Stopę rezerwy obowiązkowej banków i wysokość jej oprocentowania ustala Rada Polityki Pieniężnej.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Do innych środków pieniężnych zalicza się środki uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych, z wyjątkiem papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat oraz listów zastawnych o okresie wykupu powyżej 5 lat, oraz innych środków przyjętych przez bank podlegających zwrotowi, z wyjątkiem środków przyjętych od innego banku krajowego, a także środków przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy lub środków pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata oraz środków pozyskanych na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027, późn. zm.)

Dziedzina:
Rynek finansowy

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Wojciech Bąbik
e-mail:
Do góry

Newsletter