Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)

Nazwa angielska: The Classification of Territorial Units for Statistics (NUTS)

Definicja:

Uporządkowany wykaz nazw jednostek terytorialnych i przypisanych im symboli terytorialnych występujących na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego kraju, wykorzystywany w procesie zbierania opracowywania i rozpowszechniania porównywalnych danych na obszarze Unii Europejskiej dla określonych statystyk regionalnych.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Klasyfikacja NUTS jest hierarchiczna – dzieli każde państwo członkowskie Unii na jednostki terytorialne poziomu NUTS 1, z których każda dzieli się na jednostki terytorialne poziomu NUTS 2, a te z kolei dzielą się na jednostki terytorialne poziomu NUTS 3, przy czym jedna jednostka terytorialna może reprezentować kilka poziomów NUTS. Założeniem klasyfikacji jest to, aby jednostki każdego z poziomów ze wszystkich państw Unii Europejskiej były zbliżone do siebie pod względem liczby ludności. Rozporządzenie w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych wskazuje, że jednostki administracyjne istniejące w ramach państw członkowskich stanowią pierwsze kryterium stosowane dla określenia statystycznych jednostek terytorialnych. Jeżeli dla danego poziomu NUTS nie istnieją w państwie członkowskim jednostki administracyjne o właściwej skali wielkości określonej liczbą ludności, to ten poziom tworzy się, łącząc ze sobą odpowiednią liczbę istniejących mniejszych, sąsiadujących ze sobą jednostek administracyjnych.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia Wspólnej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)
    Miejsce publikacji: Dz. Urz. UE L 154 z 21.6.2003, str. 1—41

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Badania regionalne

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Badań Przestrzennych i Środowiska
e-mail:
Do góry

Newsletter