Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Rachunki regionalne

Nazwa angielska: Regional accounts

Definicja:

Przestrzenna specyfikacja rachunków narodowych (podsystem rachunków narodowych), w którym działalność ekonomiczna wszystkich podmiotów gospodarki narodowej jest grupowana w przekrojach terytorialnych w układzie Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS 2016) – według makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3).


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Rachunki regionalne są opracowywane zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).

W rachunkach regionalnych dla każdego regionu zestawiane są: rachunek produkcji i rachunek tworzenia dochodów według sektorów instytucjonalnych i rodzajów działalności oraz rachunek podziału pierwotnego dochodów i rachunek podziału wtórnego dochodów w sektorze gospodarstw domowych. Dla podregionów obliczane są: produkt krajowy brutto (PKB) i wartość dodana brutto (WDB) według grup rodzajów działalności.

Grupowanie danych w rachunkach regionalnych według regionów i podregionów w podziale na rodzaje działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest dokonywane metodą jednostek lokalnych rodzaju działalności.

W rachunkach regionalnych przyjmuje się zasadę ewidencjonowania produkcji globalnej oraz zużycia pośredniego z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych.


Źródło definicji:
  • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: -

Definicja normatywna:

Rachunki regionalne są regionalnym odpowiednikiem rachunków dotyczących gospodarki narodowej. Rachunki regionalne zapewniają regionalny przekrój głównych agregatów, takich jak wartość dodana brutto według rodzajów działalności i dochody gospodarstw domowych.


Źródło definicji normatywnej:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.)

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Rachunki narodowe

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
Urząd Statystyczny w Katowicach
e-mail:
Do góry

Newsletter