Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Sztuki duże UE

Nazwa angielska: Livestock unit (LSU)

Definicja:

Sztuki przeliczeniowe inwentarza żywego (EN) w skrócie LU (lub czasami jako LSU- Standardowa jednostka żywego inwentarza), oznacza standardową jednostkę przeliczeniową, która umożliwia sumowanie poszczególnych kategorii zwierząt gospodarskich (różne gatunki, płeć i wiek), aby można je było porównać. Współczynniki wykorzystywane do przeliczeń zwierząt na jednostki przeliczeniowe wynoszą: - dla koniowatych - 0,80, - dla bydła w wieku poniżej 1 roku (cieląt) ogółem - 0,40 , - dla samców bydła w wieku 1-2 lat - 0,70, - dla samic bydła w wieku 1-2 lat - 0,70, - dla samców bydła w wieku 2 lat i więcej - 1,00, - dla jałówek w wieku 2 lat I więcej - 0,80, - dla krów mlecznych - 1,00, - dla krów pozostałych (mamki) - 0,80, - dla owiec ogółem - 0,10, - dla kóz ogółem - 0,10, - dla prosiąt o wadze żywej do 20kg - 0,027, - dla loch na chów o wadze żywej 50 kg i więcej - 0,50, - dla pozostałych świń (warchlaki o wadze 20 do 50 kg, knury i tuczniki o wadze 50 kg i więcej) - 0,30, - dla brojlerów kurzych - 0,007, - dla niosek kurzych - 0,014, - dla drobiu pozostałego (łącznie kaczki, indyki, gęsi, przepiórki, perliczki i inne, ale bez strusi) - 0,030, - dla strusi - 0,35, - dla królików (samice do chowu) - 0,020.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Jednostka powyższa stosowana do przeliczania jednostek żywego inwentarza (=1 LSU) i jest ekwiwalentem paszowym jednej dorosłej krowy mlecznej produkującej rocznie 3 000 kg mleka, ale bez dodatkowych skoncentrowanych środków spożywczych.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 Tekst mający znaczenie dla EOG
    Miejsce publikacji: Dz. Urz. UE L 321 z 1.12.2008, str. 14—34

Dziedzina:
Działalność rolnicza

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Małgorzata Kuliś
e-mail:
Do góry

Newsletter