Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Rada dzielnicy m.st. Warszawy

Nazwa angielska: The Warszawa Capital City district council

Definicja:

Organ stanowiący i kontrolny dzielnicy m. st. Warszawa.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Dane prezentowane od 2002 roku. Dzielnice miasta stołecznego Warszawy stanowią jednostki pomocnicze stolicy Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory do rad dzielnic przeprowadza się łącznie z wyborami do Rady m. st. Warszawy. Do radnych dzielnicy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące radnych gminy. Kadencja rady dzielnicy rozpoczyna się w dniu wyborów i upływa w dniu poprzedzającym następne wybory. Pracami rady dzielnicy kieruje przewodniczący rady dzielnicy


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym
    Miejsce publikacji: Dz. U. poz. 220
  • ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy
    Miejsce publikacji: Dz. U. z 2015 r. poz. 1438
  • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
    Miejsce publikacji: (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)

Dziedzina:
Organizacja państwa, samorząd terytorialny

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Teresa Kałuża-Jurczyńska
e-mail:
Do góry

Newsletter