Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Placówka typu socjalizacyjnego

Synonimy: Dom dziecka
Nazwa angielska: Socialization Centre

Definicja:

Placówka zapewniająca dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, emocjonalnie, rozwojowe, zdrowotne, społeczne i religijne.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Ponadto placówka realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy
dziecku; umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd
postanowi inaczej; podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Rodzina

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Badań Społecznych i Rynku Pracy
e-mail:
Do góry

Newsletter