Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Kapitał własny

Opis pojęcia który obowiązywał do: 31.12.2015

Nazwa angielska:

Share equity


Definicja:

Pieniężny odpowiednik majątku stanowiącego własność jednostki ustalony zgodnie ze statutem, umową o utworzeniu lub przepisami o gospodarce finansowej jednostki.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Obejmuje on:
• kapitał (fundusz) podstawowy,
• należne wpłaty na kapitał podstawowy,
• udziały (akcje) własne,
• kapitał (fundusz) zapasowy,
• kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,
• pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe,
• niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych,
• wynik finansowy netto roku obrotowego,
• odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego.


Do góry

Newsletter