Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Pracownicy najemni stali w gospodarstwie rolnym

Nazwa angielska: Non-family labour regularly employed

Definicja:

Osoby zatrudnione w gospodarstwie rolnym na podstawie pisemnej lub ustnej umowy o pracę, otrzymujące wynagrodzenie w gotówce lub w naturze.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Częścią wynagrodzenia mogą być również koszty utrzymania (np. nocleg, wyżywienie). Jako pracowników najemnych stałych traktuje się osoby, które pracowały za wynagrodzeniem w każdym tygodniu w roku poprzedzającym dzień badania, bez względu na liczbę godzin pracy w ciągu tygodnia. Do pracowników najemnych stałych należy również zaliczyć osoby, które przepracowały tylko część tygodni w roku z następujących przyczyn:

 • specyfika produkcji rolnej w gospodarstwie (np. uprawa owoców, warzyw gruntowych) wymagająca zatrudniania pracowników tylko w ciągu kilku miesięcy w roku, - urlop, służba wojskowa, choroba, wypadek,
 • rozpoczęcie lub zakończenie pracy w gospodarstwie (czyli osoby, które zmieniły miejsce pracy w ciągu roku),
 • całkowite wstrzymanie pracy w gospodarstwie spowodowane przyczynami naturalnymi (powódź, pożar).

Źródło definicji:
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 Tekst mający znaczenie dla EOG
  Miejsce publikacji: Dz. Urz. UE L 321 z 1.12.2008, str. 14—34
 • Instrukcja dla ankietera do przeprowadzenia badania struktury gospodarstw rolnych w czerwcu 2007 r. (R-SGR).
  Autor: Główny Urząd Statystyczny - Departament Rolnictwa
  Miejsce publikacji: GUS, Warszawa
 • Instrukcja do przeprowadzenia badania użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich oraz charakterystyka gospodarstwa rolnego w czerwcu 2005r. (R-CzSR)
  Autor: Główny Urząd Statystyczny - Departament Rolnictwa i Środowiska
  Miejsce publikacji: Warszawa
 • Instrukcja metodologiczna do Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r.
  Autor: Główny Urząd Statystyczny Biuro Spisów
  Miejsce publikacji: GUS, Warszawa

Dziedzina:
Działalność rolnicza

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Ewa Mierzejewska
e-mail:
Do góry

Newsletter