Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Budynek stanowiący współwłasność

Nazwa angielska: Building constituting the coownership

Definicja:

Budynek mający kilku prawnych właścicieli uwidocznionych w księdze wieczystej.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Rozróżnia się następujące współwłasności budynku:

1) z wyodrębnionymi własnościami lokali mieszkalnych, a właścicielami tych lokali są:

a) tylko osoby fizyczne - dotyczy budynku, w którym wszystkie mieszkania stanowią wyodrębnioną własność osób fizycznych,

b) osoby fizyczne i gmina - dotyczy budynku, w którym część mieszkań stanowi wyodrębnione własności osób fizycznych, a pozostałe mieszkania stanowią własność gminy,

c) osoby fizyczne i zakład pracy - dotyczy budynku, w którym część mieszkań stanowi wyodrębnione własności osób fizycznych, a pozostałe mieszkania stanowią własność zakładu pracy sektora publicznego lub sektora prywatnego. Do kategorii tej kwalifikuje się także budynki będące dawniej własnością PGR-ów (zaliczane uprzednio do zasobów mieszkaniowych zakładów pracy), które to budynki po likwidacji PGR-ów zostały przejęte w zasób Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, po czym część mieszkań w tych budynkach została sprzedana przez Agencję osobom fizycznym, a pozostałe są jeszcze w zasobie Agencji (czyli są własnością Skarbu Państwa),

d) inne - dotyczy budynków, w których występują inne przypadki własności lokali mieszkalnych, np. gminy i zakładu pracy, gminy i osób fizycznych i zakładu pracy. Do tej kategorii kwalifikuje się również te budynki spółdzielni mieszkaniowych, w których po wejściu w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zostały ustanowione odrębne własności (z wpisem do księgi wieczystej) niektórych lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych;

2) bez wyodrębnionych własności lokali mieszkalnych - dotyczy budynków, które stanowią nieruchomości wspólne, ale na poszczególne mieszkania w budynku nie zostały ustanowione odrębne własności, tzn. poszczególni współwłaściciele nie mają założonej na swoje nazwisko odrębnej księgi, lecz istnieje tylko jedna księga na cały budynek, w której jedynie określony jest (w procentach lub w ułamkach) udział poszczególnych współwłaścicieli budynku (dotyczy to najczęściej spadkobierców po właścicielu budynku, którym była osoba fizyczna).


Źródło definicji:
  • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: -

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Nieruchomości, gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Katarzyna Andrusiuk
e-mail:
Do góry

Newsletter