Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Badania podstawowe

Nazwa angielska: Basic research

Definicja:

Eksperymentalne lub teoretyczne prace podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na konkretne zastosowanie lub wykorzystanie.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Badania podstawowe polegają na analizie własności, struktur i zależności, a ich celem jest formułowanie i testowanie hipotez, teorii lub praw. Dzielą się na badania podstawowe tzw. czyste i ukierunkowane. Badania podstawowe "czyste" - prowadzone są z myślą o postępie wiedzy, bez nastawienia na osiąganie długofalowych korzyści ekonomicznych czy społecznych i bez czynienia zdecydowanych wysiłków w celu zastosowania wyników badań do rozwiązywania problemów o charakterze praktycznym lub w celu przekazania wyników do sektorów zajmujących się ich zastosowaniem. Badania podstawowe "ukierunkowane" - prowadzone są z nastawieniem na to, że w ich wyniku powstanie szeroka baza wiedzy, która będzie mogła stanowić podstawę do rozwiązywania problemów lub wykorzystywania możliwości, zarówno istniejących, jak i przewidywanych.

Przykładowe badania podstawowe: badanie danej klasy reakcji polimeryzacji w różnych warunkach; modelowanie absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez kryształ; opracowanie nowej metody klasyfikacji sekwencji immunoglobulin; badanie zmian właściwości włókien węglowych w zależności od ich względnego położenia i orientacji w danej strukturze; poszukiwanie alternatywnych metod obliczeniowych, np. takich jak obliczenia kwantowe i kwantowa teoria informacji; badanie różnego rodzaju źródeł (rękopisy, dokumenty, pomniki, dzieła sztuki, budynki itp.) w celu lepszego zrozumienia zjawisk historycznych (rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego danego kraju, biografii jednostki itp.); badania nad właściwościami algorytmów ogólnych do przetwarzania dużych ilości danych w czasie rzeczywistym; przegląd teorii dotyczących czynników determinujących regionalne dysproporcje we wzroście gospodarczym; tworzenie nowych teorii ryzyka.


Źródło definicji:
  • Podręcznik Frascati 2015
    Autor: OECD
    Miejsce publikacji: Paryż 2015 r.

Definicja normatywna:

Prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.


Źródło definicji normatywnej:
  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Nauka, technika, społeczeństwo informacyjne, telekomunikacja

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
Urząd Statystyczny w Szczecinie
e-mail:
Do góry

Newsletter