Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Spotkanie konsultacyjne z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14.04.2017

W dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w GUS odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS). Spotkanie zrealizowano w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym organizatorem spotkania był Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS przy udziale Dep. Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS. Celem spotkania było włączenie ROPS w proces wypracowywania koncepcji monitoringu ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie badań dotyczących ekonomii społecznej na poziomie regionalnym.

Uczestników spotkania przywitali Piotr Łysoń – Dyrektor Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS oraz Andżelika Wardęga – Dyrektor Dep. Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS.

Następnie Kamil Bobek – kierownik projektu oraz naczelnik Wydziału Współpracy, Analiz i Ewaluacji w Dep. Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS, zapoznał uczestników spotkania z podstawowymi informacjami na temat celów oraz sposobu realizacji projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej.

W kolejnych wystąpieniach przedstawicielka GUS Karolina Goś-Wójcicka (naczelnik Wydziału Badań Gospodarki Społecznej w Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia) oraz przedstawiciel US Kraków Tomasz Sekuła (kierownik Ośrodka Badania Gospodarki Społecznej) przedstawili zakres podmiotowy projektu oraz zakres danych, jakie są obecnie dostępne w zasobach statystyki publicznej na temat ekonomii społecznej w ujęciu regionalnym.

Druga część pierwszego dnia spotkania poświęcona była prezentacji poszczególnych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Przedstawiciele ROPS przedstawiali dotychczasowe działania oraz plany w zakresie monitorowania sektora ekonomii społecznej w regionie.

Drugiego dnia spotkania odbyły się warsztaty, mające na celu zidentyfikowanie kluczowych potrzeb informacyjnych ROPS, określeniu ich roli w monitorowaniu Krajowego Programu Ekonomii Społecznej (KPRES), a także określeniu interesariuszy regionalnych Zintegrowanego Systemu Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej.

W dwudniowym spotkaniu uczestniczyło 25 przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z 15 województw oraz pracownicy Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS, US Kraków, US Wrocław i Dep. Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS uczestniczący w realizacji projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej.

 

Loga: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Główny Urząd Statystyczny; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powitanie uczestników - dr Piotr Łysoń, Dyrektor Departamentu Badań Społecznych...
Powitanie uczestników – Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii...
Prezentacja zakresu definicji ekonomii społecznej - Karolina Goś-Wójcicka,...
Uczestnicy spotkania, przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
Uczestnicy spotkania, przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
Uczestnicy spotkania, przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
Dyskusja: od lewej Lech Barylski, Agnieszka Pacut, Tomasz Sekuła, dr Sławomir...
Do góry

Newsletter