Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyjaśnienie związane z porównywaniem statystyk wymiany towarowej krajów partnerskich

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.03.2019

W związku z niejasnościami związanymi z porównywaniem statystyk wymiany towarowej krajów partnerskich przekazuję wyjaśnienia Departamentu Handlu i Usług.

Dane w podziale na kraje partnerskie prezentowane są dla eksportu wg kraju przeznaczenia, dla importu mogą być wg kraju pochodzenia oraz kraju wysyłki. Jeżeli prowadzone są badania porównawcze pomiędzy statystykami krajów partnerskich należy porównywać dane o eksporcie wg kraju przeznaczenia, a importu wg kraju wysyłki.

W odpowiedzi na artykuł p. Jacka Frączyka  zatytułowany „Niemcy mają odwrotne dane niż Polska. Ktoś tu się mija z prawdą” wyjaśniamy, że Destatis – Urząd Statystyczny Niemiec – prezentuje na swojej stronie dane o imporcie według kraju wysyłki. Polska natomiast prezentuje dane  zarówno według kraju wysyłki, jak i pochodzenia. Przy prawidłowym badaniu różnic, czyli przy imporcie według kraju wysyłki w polskich danych nie mamy z Niemcami tak dużej nadwyżki jak wskazuje autor artykułu.

Wymiana towarowa między krajami w 2018 r. w EUR

Wartość w mld (import wg kraju wysyłki)

Wartość w mld (import wg kraju pochodzenia)

POLSKA[1]Polski eksport do Niemiec

        62,2   

62,2

Polski import z Niemiec

        61,7   

50,6

Saldo

        0,5   

11,6

Niemcy[2]

 

 

Eksport Niemiec do Polski

        63,3   

.

Import Niemiec z Polski (wg kraju wysyłki)

        55,2   

.

Saldo

8,1   

.


Według danych, które Niemcy przekazali do Eurostat saldo ich obrotów jest mniejsze niż prezentowane na stronach ich Urzędu. 

Wymiana towarowa między krajami w 2018 r. w EUR[3]

Wartość w mld

POLSKA


Polski eksport do Niemiec

        62,1   

Polski import z Niemiec ( wg kraju wysyłki)

        61,6   

Saldo

        0,5   

Niemcy

 

Eksport Niemiec do Polski

        63,3   

Import Niemiec z Polski (wg kraju wysyłki)

        59,9   

Saldo

3,4   


Zwracamy uwagę, że dane dotyczące asymetrii pomiędzy państwami członkowskimi UE na bieżąco są monitorowane przez Eurostat (dane za 2018 r., które są danymi tymczasowymi, zostały zaakceptowane).

Różnice pomiędzy danymi publikowanymi przez GUS i Destatis mogą wynikać z:

  • uwspólnotowienia towaru, czyli dopuszczane do wolnego obrotu na terenie Unii Europejskiej;
  • quasi tranzytu;
  • kursów waluty;
  • progów statystycznych;
  • daty aktualizacji baz danych (szczególnie jeśli mamy do czynienia z danymi wstępnymi, a nie ostatecznymi).

Polska statystyka publiczna prowadzi badania porównywalności danych o wymianie towarowej zarówno jeśli chodzi o kraje europejskie, jak i spoza Unii.

W 2018 roku GUS wydał opracowanie „Handel zagraniczny, statystyka lustrzana i statystyka asymetrii” poświęcone przyczynom rozbieżności, jakie można zaobserwować dla danych o eksporcie i imporcie w aspekcie porównań międzynarodowych.


Zachęcamy do zapoznania się z dokładnym opisem specyfiki porównywalności danych o wymianie towarowej z zagranicą, publikacja dostępna jest na stronie:  http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/handel-zagraniczny-statystyka-lustrzana-i-statystyka-asymetrii,17,1.html


 

[1] Prezentowane dane pochodzą z informacji sygnalnej Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – grudzień 2018 r. (dane tymczasowe).

[2] Prezentowane dane pochodzą ze strony internetowej Urzędu Statystycznego Niemiec Destatis.

[3] Prezentowane dane pochodzą z bazy Eurostat (Urząd Statystyczny UE) – COMEXT. 

Karolina Dawidziuk
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS

Do góry

Newsletter