Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komentarz GUS w odpowiedzi na stwierdzenia, że "Dane GUS nie odzwierciedlają faktycznej populacji wilków"

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.02.2024

Główny Urząd Statystyczny informuje, że źródłem danych publikowanych przez GUS są szacunki dokonywane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ).

Departament Rolnictwa i Środowiska GUS otrzymuje corocznie dane dotyczące wybranych gatunków zwierząt chronionych w tym wilka według agregacji kraj, województwo. Dane zamieszczane są w publikacji Ochrona Środowiska dostępnej na stronie internetowej GUS, pod linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2023,1,24.html – Dział 5. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej (pliki xls tabl. 36 i 37)

Tabl. 1 „Populacja wilka w Polsce w latach 2010, 2015 -2022” (stan w dniu 31 XII)

WYSZCZEGÓLNIENIE

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

liczba osobników:

Wilk (Canis lupus)

770

1484

2139

2390

2868

3 222

3 530

3 770

4 328

Źródło: dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dane, dotyczące stanu liczebnego zwierząt chronionych w tym wilka, mają charakter szacunkowy. Dane pochodzą od regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, które pozyskują je m.in. od jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych i parków narodowych oraz na podstawie inwentaryzacji przyrodniczych z lat ubiegłych i danych literaturowych. Dane nie są poparte pracami terenowymi wykonywanymi według jednej metodyki, są jednak zbierane cyklicznie raz do roku z tych samych źródeł. Wyjątek stanowi żubr, którego liczebność podawana jest według danych pochodzących z "Księgi Rodowodowej Żubrów".

 

Wydział Współpracy z Mediami

Do góry

Newsletter