Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komentarz GUS w odniesieniu do wpisów na temat liczenia spożycia jaj

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
03.04.2024

W odniesieniu do wpisów kwestionujących dane GUS i sposób liczenia spożycia jaj, informujemy, że:

  1. Statystyka drobiu prowadzona jest w GUS na podstawie:
  • Sprawozdania o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych (R-09W)

W ramach sprawozdania zbierane są dane:

- miesięcznie o wylęgach drobiu

- kwartalnie o wielkości produkcji jaj z zakładów pakowania jaj. Sprawozdawczością objęte są wszystkie zarejestrowane zakłady pakowania jaj. Od 2023 r. zbierane są informację o wielkości pakowania jaj w podziale na rodzaj chowu (klatkowy, wolno wybiegowy, ściółkowy, ekologiczny). 

  • Badania reprezentacyjnego pogłowia drobiu i produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)

Badanie reprezentacyjne dostarcza nam informacji o pogłowiu drobiu i wielkości produkcji jaj. Prezentowane przez statystykę publiczną dane obejmują kompleksowo produkcję drobiu, począwszy od produkcji jaj wylęgowych, piskląt drobiu, pogłowia drobiu aż do produkcji jaj. Szacowana produkcja jaj konsumpcyjnych wynosi ok. 10 mld jaj (z tego ok. 70% wykazują zakłady pakowania jaj).

  • Danych Głównego Inspektoratu Weterynarii.
  1. Wyszacowana wartość spożywanych jaj - 159 szt. wyliczana jest w GUS na podstawie bilansu jaj, który GUS opracowuje wg gatunków drobiu w układzie roku kalendarzowego trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia.

Bilans składa się z części przychodowej i rozchodowej. 

  • Część przychodowa to: produkcja + import
  • Część rozchodowa to: eksport (pozycja znacząca w bilansie) + zużycie krajowe (jaja na wylęg, straty, spasanie, zużycie przemysłowe, spożycie konsumpcyjne).

Spożycie konsumpcyjne (w tys. ton) = (produkcja jaj konsumpcyjnych + import jaj konsumpcyjnych) – (eksport jaj konsumpcyjnych + straty jaj konsumpcyjnych + spasanie + zużycie przemysłowe).

Spożycie konsumpcyjne (w sztukach) = spożycie konsumpcyjne w tys. ton/przyjęta średnia waga 1 jaja.

Spożycie jaj na 1 mieszkańca = spożycie konsumpcyjne w szt./liczbę mieszkańców w Polsce.

  1. Od drugiej połowy 2024 r. GUS otrzymywać będzie dane administracyjne z nowopowstałego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rejestru drobiu. Pozwoli to na optymalny dobór próby do badania reprezentacyjnego, a w  przyszłości zastąpienie danych statystycznych danymi administracyjnymi.
  1. Jednocześnie biorąc pod uwagę wskazane w publikacjach prasowych rozbieżności, Departament Rolnictwa i Środowiska podjął działania w celu wyjaśnienia z Krajową Izbą Producentów Drobiu i Pasz źródła i metodologii prezentowanych danych.

Wydział Współpracy z Mediami

Do góry

Newsletter