Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Więcej ważnych danych w Dziedzinowych Bazach Wiedzy!

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.06.2024

Dziedzinowe Bazy Wiedzy zostały wzbogacone o nowe zmienne z kategorii „Dane statystyczne”, wymagane unijnym rozporządzeniem dotyczącym danych o wysokiej wartości.

Pojęcie „danych o wysokiej wartości” (ang. high-value datasets - HVD) wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2019 r. w sprawie otwartych danych, która do polskiego porządku prawnego została zaimplementowana ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Dane o wysokiej wartości to informacje sektora publicznego, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki, w szczególności ze względu na ich przydatność do tworzenia produktów, usług i zastosowań opartych na wykorzystywaniu tych danych. Są więc one szczególnie istotne dla twórców różnych systemów, narzędzi i aplikacji. Dane te powinny być udostępniane przy minimalnych ograniczeniach prawno-technicznych, czyli: bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, za pośrednictwem API oraz – jeżeli to możliwe – do zbiorczego pobrania. Ważne jest również udostępnienie danych na zasadach otwartej licencji.

Oprócz kategorii „Dane statystyczne” do danych o wysokiej wartości zaliczono: dane geoprzestrzenne, dane dotyczące obserwacji Ziemi i środowiska, dane meteorologiczne, dane dotyczące przedsiębiorstw i ich własności oraz dane dotyczące mobilności.

W rozporządzeniu wykonawczym do dyrektywy o otwartych danych z 2022 r. sprecyzowano zakres wymaganych zbiorów danych o wysokiej wartości oraz dookreślono warunki ich publikowania i ponownego wykorzystywania. Za publikowanie danych zgodnie z określonymi w rozporządzeniu warunkami odpowiadają gestorzy.

Kategoria „Dane statystyczne” obejmuje dane z zakresu: produkcji przemysłowej, cen, sprzedaży detalicznej, handlu zagranicznego, przepływów turystycznych, rachunków narodowych, środowiska, demografii, wydatków na ochronę zdrowia, ubóstwa, nierówności dochodowych i rynku pracy. Pełny zestaw tych danych można odnaleźć w Dziedzinowych Bazach Wiedzy po wpisaniu do wyszukiwarki głównej DBW frazy „HVD”. Ponadto na podstronie Dane o wysokiej wartości, do której można przejść poprzez zakładkę „Katalog”, zapewniono zbiorcze pobieranie danych do plików CSV i XLSX, wraz ze słownikami ułatwiającymi wykorzystanie informacji.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zasobów Dziedzinowych Baz Wiedzy!

Do góry

Newsletter