Ze wstępnych danych wynika, że w 2017 r. zarejestrowano 403 tys. urodzeń żywych, tj.  o ok. 20 tys. więcej niż w poprzednim roku.

Współczynnik urodzeń wzrósł o 0,6 pkt do 10,5‰.


Więcej danych na ten temat dostępnych będzie w "Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2017 r.", która upubliczniona zostanie 30 stycznia br. o godz. 10:00.