Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prezes GUS dr Dominik Rozkrut podpisał porozumienie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ws. ram współpracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
07.07.2021

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut podpisał porozumienie o współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych, reprezentowanym przez Pana Pawła Jabłońskiego, Podsekretarza Stanu do spraw współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmuje działania w obszarze dyplomacji ekonomicznej i wspiera promocję polskiej gospodarki oraz polskie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Z kolei Główny Urząd Statystyczny gromadzi i przetwarza dane statystyczne z zakresu handlu zagranicznego oraz posiada wybitne zaplecze eksperckie w tej dziedzinie. Dlatego też Strony zdecydowały o sformalizowaniu współpracy, która będzie dotyczyć:

  • udostępniania przez Prezesa GUS danych statystycznych z zakresu handlu zagranicznego Ministrowi Spraw Zagranicznych i podległym mu przedstawicielstwom dyplomatycznym,
  • przygotowywania analiz i opracowań w oparciu o dane statystyczne gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny, w głównej mierze dotyczących wymiany handlowej z zagranicą.

W szczególności pracownicy GUS będą szkolić pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i przedstawicielstw dyplomatycznych w zakresie korzystania z danych statystycznych z zakresu handlu zagranicznego oraz przygotowywać dla Ministra Spraw Zagranicznych opracowania nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Z kolei Minister Spraw Zagranicznych i podległe mu przedstawicielstwa dyplomatyczne – organizując przedsięwzięcia wspierające promowanie polskiej gospodarki zarówno w Polsce, jak i za granicą – będą zapraszać do udziału ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego.

Minister Spraw Zagranicznych i Prezes GUS będą się wymieniać informacjami o planowanych przedsięwzięciach podczas osobistych spotkań, które odbędą się nie rzadziej niż raz na pół roku.

Do góry

Newsletter