Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.02.2023

Główny Urząd Statystyczny informuje, iż określenie „przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw” oraz „przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku” stosowane jest zamiennie w ogłaszanych Komunikatach i Obwieszczeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w zależności od powoływanej podstawy prawnej, i dotyczy tej samej zmiennej, dla której informacje otrzymuje się z miesięcznego badania statystycznego realizowanego na formularzu DG-1.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składowe wynagrodzeń, tj.: premie, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, odprawy emerytalne, a także wspomniane wypłaty z zysku.

Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) przez użyte w ustawie określenie „przeciętne wynagrodzenie” należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikaty i obwieszczenia na podstawie upoważnień zawartych w odpowiednich ustawach. Zdarzają się przypadki, iż do wydania jednego wskaźnika odnaleźć można więcej niż jedno upoważnienie zawarte w różnych ustawach. Na prawidłowość ogłoszenia danego wskaźnika nie ma wpływu wybór konkretnej podstawy prawnej, a oczywiście konieczność jej obowiązywania w systemie prawa (brak uchylenia).

Jednym z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, umożliwiającym bieżącą ocenę sytuacji na rynku pracy, jest badanie „Wynagrodzenia w gospodarce narodowej”. Dane pozyskane w zakresie tego badania stanowią podstawowe źródło informacji o kształtowaniu się przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym także w sektorze przedsiębiorstw. Więcej informacji nt. tego badania można odnaleźć w publikacji „Zeszyt metodologiczny Wynagrodzenia w gospodarce narodowej” dostępnej na stronie GUS:

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5818/6/1/1/zeszyt_metodologiczny_wynagrodzenia_w_gospodarce_narodowej.pdf

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/zeszyt-metodologiczny-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej,6,1.html

Do góry

Newsletter