Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Główny Urząd Statystyczny i Bank Światowy będą ściślej współpracować w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.04.2021

WARSZAWA, 15 kwietnia 2021 r. – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), dr Dominik Rozkrut, oraz dyrektor w Banku Światowym odpowiedzialna za dane ekonomii rozwoju, Haishan Fu, podpisali porozumienie o bliższej współpracy w sprawie gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania danych na rzecz kształtowania polityki publicznej opartej na dowodach.

Zawarte na pięć lat porozumienie pomiędzy GUS a Bankiem Światowym będzie podstawą wielu wspólnych działań obu instytucji. Pozwoli im między innymi dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami czy współpracować przy przygotowaniu i promocji wydarzeń naukowych.

„Dzielenie się wiedzą jest fundamentem współpracy między grupą Banku Światowego ds. danych ekonomii rozwoju a Głównym Urzędem Statystycznym. Działania prowadzone w kluczowych obszarach, takich jak polityka klimatyczna, walka z ubóstwem czy skutkami pandemii, wymagają dostępu do danych i wiedzy, czemu właśnie służy nasze porozumienie. Jestem przekonany, że współpraca z GUS pomoże nam w realizacji najwyższej jakości usług analitycznych i doradczych w Polsce i w innych krajach” – mówi Haishan Fu, dyrektor grupy ds. danych ekonomii rozwoju w Banku Światowym i współprzewodnicząca rady danych ekonomii rozwoju w tejże instytucji.

Bank Światowy współpracował ostatnio z GUS przy dwóch projektach. Dotyczyły one prowadzonej na zasadzie ex-post oceny skutków wsparcia innowacji i przedsiębiorczości w Polsce w latach 2007-2013 oraz analizy czynników decydujących o wzroście produktywności przedsiębiorstw w latach 2010-2019.

„Jesteśmy gotowi do dalszej współpracy z Bankiem Światowym, który wspiera Polskę w jej działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju w kierunku włączenia społecznego. Mamy nadzieję, że współpraca w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych pomoże w kształtowaniu polityki opartej na wiarygodnych danych” – mówi dr Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa, poprawa warunków życia i promowanie zrównoważonego rozwoju. Bank realizuje powyższe cele poprzez szereg instrumentów, w tym udzielanie krajom pożyczek, świadczenie pomocy technicznej, dzielenie się wiedzą i współdziałanie z innymi organizacjami. Bank Światowy współpracuje również z podmiotami publicznymi i prywatnymi w celu zwiększenia skuteczności pomocy rozwojowej na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Główny Urząd Statystyczny jest instytucją odpowiedzialną za zbieranie, przetwarzanie i opracowywanie danych oraz upowszechnianie wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych. GUS jest gwarantem porównywalności statystyk krajowych, które tworzone są w oparciu o międzynarodowe standardy i metody, zgodnie z uniwersalnymi ramami jakości.

***

Kontakt:

Filip Kochan, +48 605 282 998,  

Olga Świerkot-Strużewska, +48 22 449 3599,   (GUS)

Do góry

Newsletter