Z inicjatywy Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki (ESAC) oraz przy wsparciu członków z Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) i Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), 20 października ustanowiono Europejskim Dniem Statystyki (European Statistics Day).

Z tej okazji Eurostat, we współpracy z europejskimi urzędami statystycznymi, w tym z GUS, przygotował publikację online pt. Życie kobiet i mężczyzn w Europie – portret statystyczny.

GUS, włączając się aktywnie w obchody Europejskiego Dnia Statystyki, organizuje warsztaty skierowane do szerokiego grona odbiorców. Warsztaty są przygotowane przez pracowników Departamentu Informacji oraz Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych będą poświęcone zasobom informacyjnym Eurostatu.

Z okazji Europejskiego Dnia Statystyki wiele atrakcji przygotowały też urzędy statystyczne we wszystkich europejskich krajach. Więcej szczegółów na stronie Eurostatu  (link: http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/european-statistics-day)

Dodatkowo w celu podkreślenia znaczenia niezależnych, oficjalnych statystyk prezentujemy Państwu infografikę zawierającą wybrane ciekawostki statystyczne dotyczące życia kobiet i mężczyzn w Europie.

Pragniemy tym samym zachęcić wszystkich do zgłębiania wiedzy o naszym państwie, Europie i świecie dzięki powszechnie dostępnym oficjalnym statystykom.

Pamiętajmy – lepsze dane to lepsze życie!