Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane krótkookresowe opracowane według europejskiej koncepcji jednostki rodzaju działalności udostępnione w Dziedzinowej Bazie Wiedzy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.03.2024

Główny Urząd Statystyczny udostępnia dane krótkookresowe opracowywane według europejskiej koncepcji jednostki statystycznej, którą jest Jednostka rodzaju działalności – JRD (ang. Kind-of-activity unit – KAU).

Wymogi dotyczące stosowania jednostki rodzaju działalności w europejskiej statystyce krótkookresowej (ang. Short-term Statistics – STS) obowiązują od 1 stycznia 2024 r. – na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/1197 – i dotyczą wszystkich obszarów objętych tym rozporządzeniem, tj. przemysłu, budownictwa, handlu i usług.

Zmiany wprowadzone w europejskiej statystyce krótkookresowej wynikają z konieczności pełnego dostosowania się wszystkich krajów członkowskich UE do wymogów w zakresie stosowania definicji przedsiębiorstwa obowiązującej na mocy Rozporządzenia Rady (EWG) 696/93 w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i zapewnienia spójności danych na potrzeby analizy systemu produkcyjnego w ramach Wspólnoty. Zgodnie z tą definicją, przedsiębiorstwem może być nie tylko pojedyncza jednostka prawna, ale również najmniejsza kombinacja jednostek prawnych, które łącznie mogą tworzyć odrębne przedsiębiorstwo. W tak zdefiniowanych przedsiębiorstwach wyznaczane są jednostki rodzaju działalności na poziomie 4-cyfrowym Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007 (NACE Rev.2).

Dane opracowywane według JRD stanowią dodatkowy zestaw informacji, który będzie publikowany równolegle z danymi opracowywanymi zgodnie z wymogami krajowymi, tj. według jednostki prawnej.

W celu dokonywania porównań międzynarodowych w obszarze statystyki krótkookresowej zaleca się wykorzystanie danych opracowanych według jednostki rodzaju działalności gdyż zapewnia to porównywalność wyników między różnymi krajami, które zobowiązane są do stosowania tej samej jednostki statystycznej.

W Dziedzinowej Bazie Wiedzy dane publikowane są w obszarze GOSPODARKA – Europejskie wskaźniki krótkookresowe według jednostki rodzaju działalności – wskaźniki oznaczone są skrótem JRD. Dane dla krajów członkowskich UE publikowane są w bazie Eurostatu – w obszarze Industry, trade and services – Short-term business statistics.

Szczegółowe informacje dotyczące koncepcji jednostki rodzaju działalności, z uwzględnieniem definicji oraz metodologii wyznaczania JRD w przedsiębiorstwach, zaprezentowano w załączonej notatce.

Do góry

Newsletter