Badanie zostanie przeprowadzone za pomocą formularza on-line, który został udostępniony na Portalu Sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego. Zakres zagadnień ujętych w formularzu można przejrzeć pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/formularz-raportu-o-stanie-zapewniania-dostepnosci. Badanie obejmuje podmioty publiczne (wraz z jednostkami im podległymi i nadzorowanymi), które są zobowiązane do raportowania zapewnienia dostępności co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku. Realizacja badania oparta jest na porozumieniu między Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Głównym Urzędem Statystycznym
z dn. 19 listopada 2020 r.

Ze względu na specjalizację, jaką jest statystyka budownictwa, w przygotowaniu, realizacji i opracowaniu wyników badania uczestniczy Urząd Statystyczny w Lublinie, na którego stronie dostępne są podstawowe informacje o badaniu, osoby do kontaktu w sprawach merytorycznych oraz przydatne linki:
https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/formularz-raportu-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego,188,1.html