Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Badanie Budżetu czasu ludności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
03.01.2023

W 2023 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie Budżetu czasu ludności. Jest to badanie cykliczne, realizowane co 10 lat. Badanie zostanie zrealizowane wśród gospodarstw domowych mieszkających w wylosowanych mieszkaniach w Polsce.

Badanie budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych respondentów. Wyniki badania służą do wyceny wartości czasu pracy w gospodarstwie domowym, są pomocne w szacunkach dla rachunków narodowych i do sporządzania ogólnonarodowego bilansu czasu pracy, znajdują praktyczne zastosowanie np. w orzecznictwie sądowym podczas zasądzania alimentów na rzecz osób trudniących się pracą domową. Pozwalają na przeprowadzenie porównań międzynarodowych, jak również na dokonywanie pogłębionych analiz w wielu obszarach tematycznych, takich jak zmiany struktury dobowego budżetu czasu według etapów życia, wycena wartości czasu nieodpłatnej pracy własnej w gospodarstwie domowym (zajęć i prac domowych) oraz równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. W związku z tym, że badanie prowadzone jest co 10 lat możliwa jest obserwacja zmian w stylu życia społeczeństwa, związanych z zachodzącymi przemianami społeczno-gospodarczymi (np. wykorzystania nowoczesnych technologii - komputera lub smartfona - w codziennym życiu). Jest to źródło podstawowych mierników poziomu i jakości życia ludności, informacji pomocnych przy podejmowaniu działań w zakresie polityki społecznej i rynku pracy.

Badanie będzie prowadzone za pomocą:

-wywiad bezpośredni lub telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego 

-dzienniczka czasu wypełnianego samodzielnie przez członków gospodarstwa domowego w wieku 10 lat lub starszych przy użyciu specjalnie zaprojektowanej aplikacji internetowej lub w formie papierowej. Aplikacja jest dostępna na komputery osobiste (stacjonarne lub laptopy) oraz na urządzenia mobilne (smartfony lub tablety).


Uczestnictwo w badaniu umożliwi respondentom:

-spojrzenie na własny sposób zarządzania czasem w dni powszednie i wolne;

-dokonanie oceny poziomu zadowolenia z wykonywanych czynności;

-określenie poczucia przeciążenia w codziennych obowiązkach, życia pod presją czasu;

-dokonanie próby oszacowania wpływu rodzaju wykonywanych zajęć na własne zdrowie lub odwrotnie, wpływu ograniczeń zdrowotnych na podejmowane czynności;

-dostrzeżenie wagi pomocy udzielanej innym osobom lub otrzymywanej od innych;

-refleksję nad możliwością zmiany sposobów spędzania czasu w pewnych dziedzinach życia.Wykaz osób do kontaktu dostępny jest  na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/Kontakt.htm


Dane zebrane w badaniu ankietowym Budżetu czasu ludności są:

-przetwarzane zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

-objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.Serdecznie Państwu dziękujemy za współpracę i poświęcony czas.

Do góry

Newsletter