Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

WYBIERZ TEMAT


 • Ludność w tys. 

  38424

  styczeń 2017 r.

 • Urodzenia żywe na 1000 ludności

  10,9

  styczeń 2017 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności

  - 2,8

  styczeń 2017 r.
 • Współczynnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym)

  60,1

  w 2015 r.
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys.

  5959,7

  styczeń 2017 r.
 • Stopa bezrobocia w %

  8,1

  marzec 2017 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto w zł

  4577,86

  marzec 2017 r.
 • Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w zł

  2101,00

  luty 2017 r.
 • Kwota bazowa w zł

  3536,87

  2016 r.
 • Dochody budżetu państwa w mln zł

  294487,3

  styczeń-listopad  2016 r.
 • Wydatki budżetu państwa w mln zł

  322055,0

  styczeń-listopad 2016 r.
 • Wynik (saldo) budżetu państwa w mln zł

  -27567,7

  styczeń-listopad 2016 r.
 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

  99,9

  marzec 2017 r.
 • Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej

   100,3

  styczeń 2017 r.


 • Mieszkania oddane do użytkowania 

   14376

  styczeń 2017 r.
 • Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej

  102,6

  marzec 2017 r.
 • PKB per capita w zł

  48208

  2016 r. - szacunek wstępny
 • Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w zł

  4000

  IV kwartał 2016 r.
 • Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni kraju

  32,5

  2015 r.
 • Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem

  10243,7 hm3

  2014 r.
 • Całkowita emisja dwutlenku węgla w tys. ton

  310307

  2014 r.
 
Do góry

Newsletter