Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.05.2017

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej. Podstawę do opracowania HICP dla Polski stanowi:

  • obserwacja zmian cen reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych;
  • system wag oparty na strukturze spożycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych ze statystyki rachunków narodowych sprzed dwóch lat.

Grupowanie towarów i usług konsumpcyjnych oparto na Klasyfikacji Spożycia Indywidualnego według Celu opracowanej na potrzeby HICP (COICOP/HICP).
Zharmonizowany wskaźnik cen obliczany jest według formuły Laspeyres'a.
Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilności cen. W Polsce wskaźnik ten jest obliczany od 1997 r. Zgodnie z aktami prawnymi Unii, retrospektywne dane w zakresie HICP mogą ulec zmianie w wyniku weryfikacji związanej z modyfikacją metodologii.


Poczynając od danych za styczeń 2016 r., które opublikowane zostały przez Eurostat w lutym 2016 r., zmianie uległ rok odniesienia wskaźników HICP. Dotychczasowy rok odniesienia wskaźników (2005=100) zastąpiony został rokiem 2015 (2015=100), na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/2010 z dnia 11 listopada 2015 r. W związku ze zmianą roku odniesienia wskaźników HICP, przeliczone zostały również dane za poprzednie okresy. W związku z tym, zmiany procentowe wyliczone w oparciu o wskaźniki przy nowej podstawie (2015=100) różnią się w wybranych przypadkach od zmian procentowych wyliczonych ze wskaźników przy dotychczasowej podstawie (2005=100). W związku z powyższym, Eurostat zrewidował część danych – zmienione dane oznaczone zostały w poniższych tabelach gwiazdką (*). Dotychczas prezentowane dane dla Polski dla wskaźnika HICP ogółem (wskaźniki przy podstawie rok 2005=100 oraz zmiany procentowe), jak również dane przy nowym roku odniesienia (2015=100) prezentowane w poniższej tabeli, dostępne są w wersji edytowalnej (pliki Excel) na dole niniejszej strony.

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany roku odniesienia wskaźnika HICP znaleźć można na stronie internetowej Eurostatu.


Wyszczególnienie Rok MIESIĄCE
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wskaźnik cen
(2015 = 100)
1996 43,0a 43,6a 44,3a 45,2a 45,8a 46,2a 46,3a 46,4a 47,4a 48,2a 48,7a 49,2a
1997 50,6a 51,2a 51,6a 52,1a 52,4a 53,3a 53,3a 53,4a 54,0a 54,6a 55,1a 55,7a
1998 57,5a 58,5a 58,8a 59,2a 59,5a 59,7a 59,6a 59,3a 59,7a 60,0a 60,3a 60,5a
1999 61,4 61,7 62,4 62,9 63,3 63,4 63,2 63,5 64,4 65,2 65,8 66,4
2000 67,6 68,2 68,8 69,1 69,6 70,1 70,5 70,3 71,0 71,6 71,8 72,0
2001 72,6 72,6 73,0 73,6 74,5 74,4 74,0 73,6 73,9 74,2 74,3 74,5
2002 75,2 75,3 75,5 75,8 75,7 75,3 74,9 74,7 74,9 75,1 75,1 75,1
2003 75,4 75,5 75,8 75,9 75,9 75,8 75,4 75,1 75,5 75,9 76,2 76,4
2004 76,8 76,9 77,1 77,7 78,5 79,1 79,0 78,8 79,0 79,5 79,7 79,7
2005 79,7 79,7 79,7 80,1 80,3 80,2 80,2 80,2 80,5 80,7 80,6 80,3
2006 80,4 80,4 80,5 81,1 81,5 81,3 81,3 81,6 81,6 81,6 81,6 81,4
2007 81,7 82,0 82,4 82,8 83,3 83,4 83,3 83,2 83,8 84,2 84,7 84,9
2008 85,3 85,7 86,0 86,3 86,9 87,1 87,1 86,9 87,2 87,5 87,7 87,7
2009 88,0 88,8 89,5 90,1 90,6 90,8 91,0 90,7 90,7 90,8 91,1 91,1
2010 91,5 91,8 92,0 92,4 92,7 92,9 92,8 92,4 92,9 93,3 93,4 93,7
2011 94,7 94,9 95,7 96,2 96,7 96,4 96,1 96,1 96,2 96,8 97,5 98,0
2012 98,6 99,0 99,5 100,0 100,2 100,4 100,0 99,8 99,8 100,1 100,1 100,1
2013 100,2 100,2 100,5 100,8 100,7 100,7 100,9 100,6 100,7 100,8 100,6 100,7
2014 100,8 100,9 101,1 101,1 101,0 101,0 100,9 100,5 100,5 100,5 100,3 100,0
2015 99,7 99,6 99,9 100,3 100,4 100,5 100,4 100,1 99,8 99,9 99,8 99,6
2016 99,4 99,4 99,5 99,8 100,0 100,1 99,8 99,6 99,6 100,0 100,0 100,5
2017 100,8 101,3 101,3 101,6                
Zmiana cen
(w %)
Poprzedni
miesiąc = 100
(m/m-1)
1996 - 1,4a* 1,6a* 2,0a 1,3a* 0,9a 0,2a 0,2a* 2,2a 1,7a 1,0a* 1,0a*
1997 2,8a* 1,2a* 0,8a* 1,0a* 0,6a 1,7a 0,0a* 0,2a* 1,1a* 1,1a* 0,9a* 1,1a*
1998 3,2a 1,7a 0,5a* 0,7a 0,5a* 0,3a -0,2a* -0,5a* 0,7a* 0,5a 0,5a 0,3a*
1999 1,5a 0,5 1,1* 0,8 0,6* 0,2* -0,3* 0,5 1,4* 1,2* 0,9* 0,9*
2000 1,8 0,9* 0,9 0,4* 0,7 0,7 0,6* -0,3 1,0 0,8 0,3 0,3*
2001 0,8 0,0* 0,6 0,8 1,2 -0,1 -0,5 -0,5 0,4 0,4 0,1 0,3
2002 0,9* 0,1* 0,3* 0,4* -0,1* -0,5* -0,5 -0,3* 0,3* 0,3* 0,0* 0,0*
2003 0,4 0,1 0,4* 0,1* 0,0 -0,1 -0,5 -0,4 0,5 0,5 0,4 0,3*
2004 0,5* 0,1 0,3 0,8* 1,0* 0,8* -0,1 -0,3 0,3 0,6 0,3 0,0
2005 0,0 0,0 0,0* 0,5* 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,2* -0,1* -0,4*
2006 0,1 0,0 0,1 0,7 0,5 -0,2* 0,0* 0,4* 0,0* 0,0 0,0 -0,2
2007 0,4* 0,4* 0,5* 0,5 0,6 0,1* -0,1* -0,1 0,7 0,5 0,6 0,2*
2008 0,5 0,5 0,4 0,3* 0,7* 0,2 0,0 -0,2 0,3* 0,3* 0,2 0,0
2009 0,3* 0,9* 0,8 0,7* 0,6 0,2 0,2* -0,3* 0,0 0,1* 0,3 0,0
2010 0,4 0,3* 0,2* 0,4 0,3 0,2* -0,1* -0,4* 0,5 0,4* 0,1* 0,3
2011 1,1* 0,2 0,8* 0,5 0,5 -0,3 -0,3* 0,0 0,1* 0,6* 0,7 0,5
2012 0,6* 0,4 0,5 0,5* 0,2 0,2 -0,4* -0,2 0,0* 0,3* 0,0* 0,0
2013 0,1 0,0 0,3 0,3 -0,1* 0,0 0,2 -0,3* 0,1 0,1 -0,2 0,1
2014 0,1 0,1* 0,2 0,0* -0,1* 0,0 -0,1* -0,4* 0,0* 0,0 -0,2 -0,3*
2015 -0,3 -0,1 0,3* 0,4 0,1 0,1 -0,1 -0,3* -0,3 0,1 -0,1 -0,2
2016 -0,2 0,0 0,1 0,3 0,2 0,1 -0,3 -0,2 0,0 0,4 0,0 0,5
2017 0,3 0,5 0,0 0,3                
Zmiana cen
(w %)
Analogiczny
miesiąc
poprzedniego
roku = 100
(m/m-12)
1996 - - - - - - - - - - - -
1997 17,7a* 17,4a* 16,5a 15,3a* 14,4a* 15,4a* 15,1a 15,1a* 13,9a 13,3a* 13,1a* 13,2a
1998 13,6a* 14,3a 14,0a 13,6a* 13,5a 12,0a* 11,8a* 11,0a* 10,6a* 9,9a* 9,4a* 8,6a
1999 6,8a 5,5a* 6,1a* 6,2a* 6,4a* 6,2a* 6,0a* 7,1a* 7,9a* 8,7a 9,1a* 9,8a
2000 10,1* 10,5* 10,3 9,9 10,0* 10,6* 11,6* 10,7 10,2 9,8 9,1 8,4*
2001 7,4* 6,5* 6,1* 6,5 7,0 6,1* 5,0* 4,7 4,1 3,6* 3,5 3,5*
2002 3,6* 3,7* 3,4* 3,0* 1,6 1,2* 1,2* 1,5* 1,4 1,2 1,1* 0,8
2003 0,3* 0,3 0,4 0,1 0,3 0,7* 0,7* 0,5* 0,8* 1,1 1,5* 1,7*
2004 1,9* 1,9* 1,7* 2,4* 3,4* 4,4* 4,8* 4,9* 4,6 4,7* 4,6* 4,3*
2005 3,8 3,6 3,4 3,1 2,3* 1,4 1,5 1,8 1,9 1,5* 1,1 0,8
2006 0,9 0,9 1,0* 1,2 1,5 1,4* 1,4 1,7 1,4 1,1 1,2* 1,4
2007 1,6 2,0* 2,4 2,1* 2,2* 2,6 2,5 2,0* 2,7 3,2* 3,8* 4,3*
2008 4,4 4,5* 4,4 4,2* 4,3 4,4* 4,6* 4,4 4,1 3,9* 3,5* 3,3
2009 3,2 3,6 4,1* 4,4* 4,3* 4,2 4,5 4,4* 4,0 3,8 3,9* 3,9*
2010 4,0* 3,4 2,8* 2,6* 2,3 2,3* 2,0* 1,9 2,4* 2,8* 2,5* 2,9
2011 3,5 3,4* 4,0 4,1 4,3 3,8* 3,6 4,0 3,6* 3,8 4,4 4,6*
2012 4,1 4,3* 4,0* 4,0 3,6 4,1* 4,1* 3,9* 3,7* 3,4 2,7 2,1*
2013 1,6 1,2 1,0 0,8 0,5 0,3* 0,9 0,8* 0,9 0,7 0,5 0,6
2014 0,6 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,7*
2015 -1,1* -1,3 -1,2 -0,8* -0,6 -0,5* -0,5 -0,4 -0,7* -0,6 -0,5 -0,4*
2016 -0,3 -0,2 -0,4 -0,5 -0,4 -0,4 -0,6 -0,5 -0,2 0,1 0,2 0,9
2017 1,4 1,9 1,8 1,8                
Zmiana cen
(w %)
12-miesięczna średnia ruchoma
1996 - - - - - - - - - - - -
1997 - - - - - - - - - - - 15,0a
1998 14,6a 14,4a 14,2a 14,1a* 14,0a 13,7a 13,4a 13,1a 12,8a 12,5a 12,2a 11,8a
1999 11,2a 10,5a 9,8a 9,2a 8,6a 8,1a 7,7a 7,3a 7,1a* 7,1a 7,1a 7,2a
2000 7,4a* 7,9a 8,2a 8,5a* 8,8a 9,2a 9,6a* 9,9a* 10,1a 10,2a 10,2a 10,1
2001 9,8 9,5 9,1 8,8 8,6 8,2 7,7 7,2 6,7 6,2 5,7 5,3
2002 5,0 4,8 4,5 4,3* 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0*
2003 1,7 1,4 1,2 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6* 0,6 0,6 0,6 0,7
2004 0,8 1,0* 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,5 2,8 3,2* 3,4 3,6
2005 3,8 3,9 4,1* 4,1 4,0 3,8* 3,5 3,2 3,0 2,7* 2,5 2,2
2006 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3
2007 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8* 1,9 2,0 2,1* 2,4 2,6
2008 2,8 3,0* 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,2 4,3 4,3 4,2
2009 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0* 3,9 4,0* 4,0
2010 4,1* 4,1* 3,9 3,8 3,6 3,5 3,3 3,0* 2,9 2,8 2,7 2,6*
2011 2,6 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9
2012 4,0* 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0* 4,0 3,9 3,7
2013 3,5 3,2 2,9* 2,7 2,4 2,1 1,8 1,6 1,3* 1,1 0,9* 0,8
2014 0,7 0,7 0,7* 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1
2015 0,0 -0,2 -0,4* -0,4 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
2016 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2
2017 -0,1 0,1 0,3 0,5                
 
 
Rok Wskaźnik cen
(2015 = 100)
Średnioroczna
zmiana cen
(w %)
1996 46,2a -
1997 53,1a 15,0a
1998 59,4a 11,8a
1999 63,6 7,2a
2000 70,1 10,1
2001 73,8 5,3
2002 75,2 2,0*
2003 75,7 0,7
2004 78,5 3,6
2005 80,2 2,2
2006 81,2 1,3
2007 83,3 2,6
2008 86,8 4,2
2009 90,3 4,0
2010 92,7 2,6*
2011 96,3 3,9
2012 99,8 3,7
2013 100,6 0,8
2014 100,7 0,1
2015 100,0 -0,7
2016 99,8 -0,2
 
 

a  Dane szacunkowe

*  Dane zrewidowane – dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych

Do góry

Newsletter