Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
lip

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2017

W publikacji przedstawiono wskaźniki służące do oceny stanu zielonej gospodarki w Polsce. Zostały one ujęte w czterech podstawowych obszarach: kapitał naturalny, środowiskowa efektywność produkcji, środowiskowa jakość życia ludności oraz polityki gospodarcze i ich następstwa. Uzupełnieniem są wskaźniki kontekstowe, które stanowią źródło podstawowych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.
Czytaj dalej
6
lip

Zielone Płuca Polski w 2015 r.

Powierzchnia, warunki naturalne, stan, zagrożenia i ochrona środowiska, stan i struktura ludności oraz ruch naturalny i migracje, rynek pracy, infrastruktura komunalna, mieszkania, edukacja, kultura, turystyka i inne dane charakteryzujące ekoregion Zielone Płuca Polski.
Czytaj dalej
7
lip

Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2017 roku

Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych z serii PS0422 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 2,600%.
Czytaj dalej
7
lip

Zwierzęta gospodarskie w 2016 roku

Stan pogłowia zwierząt wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na koniec okresów sprawozdawczych w 2016 r. Tendencje rozwojowe w chowie zwierząt i ocena możliwości produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie produkcji towarowej. Reprodukcja stada, straty przy odchowie zwierząt.
Czytaj dalej
10
lip

Infografika - 11 lipca Światowy Dzień Ludności

Podstawowe dane dotyczące ludności Polski.
Czytaj dalej
10
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej
11
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2017 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2017 r. w stosunku do maja 2017 r. wyniósł 99,8 (obniżenie cen o 0,2%).
Czytaj dalej
11
lip

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2017 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,4%, przy wzroście cen usług – o 0,3%).
Czytaj dalej
11
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2017 r. w stosunku do I kwartału 2017 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2017 r. w stosunku do I kwartału 2017 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).
Czytaj dalej
11
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9%).
Czytaj dalej
11
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2017 r. w stosunku do I kwartału 2017 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2017 r. w stosunku do I kwartału 2017 r. wyniósł 99,9 (obniżenie cen o 0,1%).
Czytaj dalej
12
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017

Obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
Czytaj dalej
12
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń maj 2017 roku

W okresie styczeń – maj 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 350 723,0 mln zł, a import 346 862,5 mln zł.
Czytaj dalej
12
lip

Instytucjonalna piecza zastępcza w 2016 r.

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. na terenie całego kraju działało 1126 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym 1115 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 8 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
Czytaj dalej
12
lip

Rodzinna piecza zastępcza w 2016 r.

Według stanu w dniu 31 XII 2016 r. 37687 rodzin zastępczych sprawowało opiekę nad 52822 dziećmi. W tym samym czasie w 526 rodzinnych domach dziecka było umieszczonych 3328 dzieci.
Czytaj dalej
12
lip

Żłobki i kluby dziecięce w 2016 r.

Według stanu w dniu 31 grudnia 2016 r. na terenie kraju działało 2710 żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych, które zapewniały opiekę nad dziećmi do lat 3.
Czytaj dalej
12
lip

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2016 r.

Na koniec 2016 r. działalność leczniczą prowadziło 277 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i 21 stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej. Wśród zakładów lecznictwa uzdrowiskowego funkcjonowało 48 szpitali uzdrowiskowych (w tym 7 dla dzieci), 196 sanatoriów uzdrowiskowych (w tym 3 dla dzieci i 1 sanatorium w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym), 15 przychodni uzdrowiskowych i 18 samodzielnych zakładów przyrodoleczniczych obsługujących kompleksy uzdrowiskowe.
Czytaj dalej
12
lip

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2016 r.

Według stanu w dniu 31 grudnia 2016 r. działało 1678 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej. W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba zwiększyła się o 23.
Czytaj dalej
14
lip

Turyści w bazie noclegowej. Maj 2017 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
17
lip

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
18
lip

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2017 roku

W czerwcu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,3% r/r i wyniosło 6001,5 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,0% r/r i wyniosło 4508,08 zł.
Czytaj dalej
18
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2017 r. wyniosło 4508,08 zł.
Czytaj dalej
18
lip

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2017 r. wyniosło 4501,63 zł.
Czytaj dalej
18
lip

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II kwartale 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2017 r. wyniosło 4474,00 zł.
Czytaj dalej
18
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w II kwartale 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2017 r. wyniosło 4477,18 zł.
Czytaj dalej
18
lip

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2017 roku

Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2017 r. wyniosła 68,24 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
18
lip

Polska w Unii Europejskiej 2017

Folder, prezentujący w zwięzłej i przejrzystej formie przekrojowy zbiór informacji obrazujących poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
18
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do II półrocza 2016 r.

Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do II półrocza 2016 r. wyniósł 105,6 (wzrost cen o 5,6 %).
Czytaj dalej
18
lip

Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do I kwartału 2017 r

Zestaw tabel obrazujących niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do I kwartału 2017 r
Czytaj dalej
19
lip

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2017 roku

Według wstępnych danych w czerwcu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 1,8% w porównaniu z czerwcem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,2%.
Czytaj dalej
19
lip

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w czerwcu 2017 roku

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,5% w porównaniu z czerwcem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa - o 11,6%.
Czytaj dalej
19
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2017 r.

W czerwcu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1 w cenach stałych w skali roku o 5,8% (wobec wzrostu o 7,4% przed miesiącem oraz o 6,5% w czerwcu 2016 r.). W porównaniu z majem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,6% (wobec wzrostu przed rokiem o 3,1%).
Czytaj dalej
19
lip

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-VI 2017 r.

W okresie sześciu miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
19
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 roku

W czerwcu 2017 r., w skupie i na targowiskach utrzymywał się wzrost cen większości podstawowych produktów rolnych, osiągając poziom znacznie wyższy niż przed rokiem.
Czytaj dalej
19
lip

Koniunktura konsumencka. Lipiec 2017 roku

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej był niższy o 0,8 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 4,0.
Czytaj dalej
19
lip

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r.

Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2017 r.
Czytaj dalej
19
lip

Kompendium wiedzy o rachunkach regionalnych

Opracowanie jest zbiorem najważniejszych informacji na temat rachunków regionalnych, przeznaczonych dla szerokiego grona użytkowników danych z tego zakresu.
Czytaj dalej
21
lip

Budownictwo - wyniki działalności w 2016 r.

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg działów, grup i form własności, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót (województw); sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, indeksy cen produkcji budowlano-montażowej.
Czytaj dalej
21
lip

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2017 roku

W lipcu dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury, zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
21
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Maj 2017 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
25
lip

Biuletyn Statystyczny Nr 6/2017

25
lip

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2017 r.

25
lip

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2017 roku

28
lip

Trwanie życia w 2016 r.

28
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 roku

28
lip

Wiadomości Statystyczne nr 7/2017 (674)

31
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za lipiec 2017 r. (opracowanie eksperymentalne)

31
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2016 roku

31
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2017 roku

31
lip

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r.

Publikacje urzędów statystycznych

3
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowano sytuację demograficzną regionu w 2016 r.
Czytaj dalej
10
lip

Kultura fizyczna w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące klubów i obiektów sportowych. Wybrane dane statystyczne zaprezentowano w układzie podregionów i powiatów.
Czytaj dalej
10
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Budynki, mieszkania oddane do użytkowania
Czytaj dalej
10
lip

Światowy Dzień Ludności - 11 lipca 2017

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
11
lip

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu gruntów w gospodarstwach rolnych, produkcji roślinnej i zwierzęcej, poziomie skupu, kształtowaniu się cen na rynku rolnym oraz czynnikach wpływających na wielkość produkcji upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 r.
Czytaj dalej
14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczono informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto i na których realizację wydano pozwolenia, a także budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie pomorskim w 2016 r., między innymi o budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, wydanych pozwoleniach na budowę, przeciętnym czasie trwania budowy budynków mieszkalnych oraz mieszkaniach oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie prezentuje zestaw danych statystycznych dotyczących efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego w województwie śląskim w 2016 r. (budynki i mieszkania oddane do użytkowania), wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym, a także mieszkań, których budowę rozpoczęto. Zawiera syntetyczny komentarz analityczny ilustrowany wykresami i zestawieniami tabelarycznymi.
Czytaj dalej
14
lip
14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.
Czytaj dalej
14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i których budowę rozpoczęto oraz budynków oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Źródło informacji stanowiły: w zakresie budynków i mieszkań oddanych do użytkowania sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania (formularz B-07), w zakresie mieszkań, których budowę rozpoczęto – meldunek o budownictwie mieszkaniowym (formularz B-06), w zakresie mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych (formularz B-05).
Czytaj dalej
17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie łódzkim w 2016 r.

Czytaj dalej
21
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu przedstawiono obszerny materiał statystyczny dotyczący warunków życia mieszkańców oraz stanu gospodarki Białegostoku w 2016 r.
Czytaj dalej
21
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja zawiera informacje o stanie i strukturze ludności, ruchu naturalnym oraz migracjach wewnętrznych i zagranicznych w 2016 r. Opracowanie składa się z uwag metodycznych, komentarza analitycznego, wykresów i map oraz części tabelarycznej.
Czytaj dalej
21
lip

24 lipca. Święto Policji

Urząd Statystyczny w Warszawie

Czytaj dalej
21
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w I półroczu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
24
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
lip

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - czerwiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za czerwiec 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego czerwiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - czerwiec 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego czerwiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - czerwiec 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
lip

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lip

Statystyka Warszawy. Czerwiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lip

Rynek pracy w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lip

Bezrobocie rejestrowane w końcu czerwca 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - czerwiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra w II kwartale 2017 r. – Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Informacja prasowa - publikacja GUS "Trwanie życia w 2016 r."

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
lip

Województwo świętokrzyskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
lip

Rolnictwo w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
lip

Kluby sportowe w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
lip

Instytucje kultury w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
lip

Rolnictwo w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2016/2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - lipiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2016/2017

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

5
lip

Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu wydane w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Analiza orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników ZUS ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Prezentacja orzeczeń w korelacji z płcią i wiekiem osób poszkodowanych, wysokością przeciętnego procentowego uszczerbku, rodzajami urazów i chorób zawodowych.
Czytaj dalej
5
lip

Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prezentacja orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie ZUS zmieniających bądź podtrzymujących orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS.
Czytaj dalej
5
lip

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ocena struktury i natężenia niezdolności do pracy wg rodzaju posiadanego schorzenia, przyczyn powstawania niezdolności do pracy i cech demograficznych osób badanych oraz analiza rodzaju niezdolności do pracy.
Czytaj dalej
5
lip

Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2016 r. z powodu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy/chorób zawodowych w oparciu o te kategorie zdarzeń, w następstwie których przyznane zostały w danym roku renty powypadkowe. Analiza zawiera informacje o cechach demograficznych, społecznych i zawodowych rencistów poszkodowanych w wypadkach w korelacji z rodzajem wypadku/choroby zawodowej i stopniem niezdolności do pracy.
Czytaj dalej
5
lip

Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Informacje dotyczące ubezpieczonych, dochodów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz świadczeniobiorców i świadczeń wypłacanych z FUS, a także orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy.
Czytaj dalej
10
lip

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - maj 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii. Dostępne w wersji papierowej.
10
lip

Raport NBP o inflacji

Narodowy Bank Polski

Aktualna ocena tendencji inflacyjnych i ich determinant w danym okresie z uwzględnieniem pozamonetarnych – wewnętrznych i zewnętrznych – uwarunkowań inflacji. Opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu poprzedniego okresu. Zawiera projekcję inflacji na bieżący rok i dwa pełne lata po nim następujące.
Czytaj dalej
12
lip

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej, publikowane w formie tabeli i arkusza excelowego.
Czytaj dalej
20
lip

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - maj 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego. Prezentuje dane dotyczące polityki zatrudnieniowej realizowanej w sektorze i jej wpływ na wyniki produkcyjne. W raporcie przedstawiane są również dane dotyczące przepracowanego czasu, nakładów na wynagrodzenia, jak też poziomu i struktury przeciętnego zatrudnienia i poziom przeciętnego wynagrodzenia. Dostępne w wersji papierowej.
20
lip

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - maj 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie realizowane jest na podstawie formularzy statystycznych: G - 09.5 – sprawozdanie o przychodach, koszach i wynikach z działalności górnictwa węgla kamiennego, G - 09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego, G - 09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego. Dostępne w wersji papierowej.
20
lip

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - maj 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.4 – Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski. W raporcie w syntetyczny sposób przedstawiane są dane dotyczące cen oraz parametrów jakościowych węgla kamiennego importowanego/nabywanego wewnątrzunijnie na polski obszar celny. Dostępne w wersji papierowej.
20
lip

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - maj 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Sprawozdanie jest opracowywane na podstawie formularza statystycznego G - 09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla. Prezentuje efekty procesu wzbogacania urobku węglowego (w układzie miesięcznym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego. Dostępne w wersji papierowej.
20
lip

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - maj 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym. Zawiera w formie tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji, sprzedaży i kaloryczności wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku. Dostępne w wersji papierowej
20
lip

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - maj 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie jest sporządzane na podstawie formularza statystycznego G - 09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym. Zawiera w formie opisowej i tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji i sprzedaży węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku w porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego na poziomie sektora. Prezentuje wysokość cen zbytu węgla kamiennego do poszczególnych odbiorców w porównywalnych okresach. Dostępne w wersji papierowej.
20
lip

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

Roczne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne, oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe. (Aktualizacja co kwartał)
Czytaj dalej
20
lip

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

Kwartalne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne, oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe.
Czytaj dalej
25
lip

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

26
lip

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
lip

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - czerwiec 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

28
lip

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
lip

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
lip

Szybki Monitoring NBP: Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw

Narodowy Bank Polski

28
lip

Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2015 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

31
lip

Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

31
lip

Paliwa i energia

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

31
lip

Informacja o realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
lip

Absencja chorobowa w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do góry

Newsletter