Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
maj

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2016 roku

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2016 r. wyniósł 13,7 mld zł, wobec ujemnego wyniku w kwocie 6,8 mld zł w 2015 r. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2016 r. wyniosły 153,9 mld zł, co oznacza wzrost aktywów o 12,9 mld zł (9,2%) w ciągu roku.
Czytaj dalej
8
maj

Jakość życia osób starszych w Polsce

Wybrane informacje na temat jakości życia osób starszych w Polsce. Prezentowane dane pochodzą z wieloaspektowego badania ankietowego gospodarstw domowych pn. „Badanie spójności społecznej”, zrealizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w pierwszej połowie 2015 r. na reprezentatywnej próbie prawie 14 tys. mieszkańców Polski w wieku co najmniej 16 lat.
Czytaj dalej
11
maj

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2017 roku

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło 4353,55 zł
Czytaj dalej
12
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 r. w stosunku do marca 2017 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).
Czytaj dalej
12
maj

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,3% (w tym usług – o 0,7%, a towarów – o 0,1%).
Czytaj dalej
12
maj

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń marzec 2017 roku

W I kwartale 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 212 159,4 mln zł, a import 210 572,1 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 1 587,3 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6 833,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,9%, a import o 12,0%.
Czytaj dalej
12
maj

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2016

Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące kondycję finansową tych przedsiębiorstw, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto, wskaźnik płynności, majątek obrotowy i źródła finansowania majątku oraz nakłady na środki trwałe, także na wartości niematerialne i prawne.
Czytaj dalej
15
maj

Turyści w bazie noclegowej. Marzec 2017 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
15
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji równego średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji

Wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego, równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji, wynosi 103,39 (wzrost o 3,39%).
Czytaj dalej
15
maj

Obwieszczenie w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2016 roku

Według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2016 r. wyniosła 1 851,2 mld zł.
Czytaj dalej
16
maj

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za pierwszy kwartał 2017 roku

W I kwartale 2017 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,0% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,1%.
Czytaj dalej
16
maj

Infografika - Społeczeństwo Informacyjne

17 maja - Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego
Czytaj dalej
17
maj

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
18
maj

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 r. wyniosło 4489,07 zł.
Czytaj dalej
18
maj

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2017 r. wyniosło 4488,08 zł.
Czytaj dalej
18
maj

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 roku

W kwietniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,6% r/r i wyniosło 5991,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,1% r/r i wyniosło 4489,07 zł.
Czytaj dalej
18
maj

Transport drogowy w Polsce w latach 2014 i 2015

Informacje o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą: zatrudnienie, wynagrodzenia, finanse przedsiębiorstw, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, tabor transportowy, przewozy ładunków (wg form organizacyjnych transportu, kierunków transportu, typu ładunków, grup ładunków, stref odległości) i pasażerów, wojewódzkie bilanse przewozów oraz informacje o sieci drogowej, pojazdach samochodowych zarejestrowanych, wypadkach drogowych. Wybrane informacje o transporcie drogowym w krajach UE.
Czytaj dalej
19
maj

Ceny produktów rolnych w kwietniu 2017 roku

Na rynku rolnym w kwietniu 2017 r., w skupie i na targowiskach w skali miesiąca, jak i w skali roku wzrosły ceny większości podstawowych produktów rolnych.
Czytaj dalej
19
maj

Budownictwo mieszkaniowe - kwiecień 2017

W okresie czterech miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
19
maj

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w kwietniu 2017 roku

W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 0,6% w porównaniu z kwietniem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrost o 4,3%. W okresie styczeń - kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,0%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 2,3% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 13,1%.
Czytaj dalej
19
maj

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2017 roku

Według wstępnych danych w kwietniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 4,3% w porównaniu z kwietniem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,4%.
Czytaj dalej
19
maj

Pogłowie świń według stanu w marcu 2017 r.

Według wstępnych danych pogłowie świń w marcu 2017 r. liczyło 11261,9 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 7,6%. Zwiększyła się liczebność pogłowia prawie wszystkich grup struktury stada, najbardziej trzody chlewnej na rzeź o wadze 50 kg i więcej o 11,6%, warchlaków o 10,2% a populacja loch o 6,3%. Nieznaczny spadek pogłowia wystąpił tylko w pogłowiu prosiąt o 0,9% .
Czytaj dalej
19
maj

Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2017 r.

W kwietniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,7% (wobec wzrostu o 7,9% przed miesiącem oraz o 5,5% w kwietniu 2016 r.).
Czytaj dalej
19
maj

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2017 roku

Ceny produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2017 r. w stosunku do IV kwartału 2016 r. pozostały na niezmienionym poziomie (wskaźnik cen wyniósł 100,0).
Czytaj dalej
22
maj

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju 2017 roku

W maju dyrektorzy przedsiębiorstw w badanych obszarach działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury, w większości zbliżone do formułowanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
22
maj

Warunki pracy w 2016 roku

Zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Czytaj dalej
22
maj

Turystyczna baza noclegowa w Polsce w 2016 r.

Folder/ulotka informacyjna prezentująca podstawowe dane z zakresu bazy noclegowej.
Czytaj dalej
22
maj

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją - kwiecień 2017 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
23
maj

Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2017 roku

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2017 r. wyniosła 4424 zł.
Czytaj dalej
23
maj

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w pierwszym kwartale 2017 r.

W I kwartale 2017 roku podstawowe wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw¹ były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe od notowanych w I kwartale 2016 roku (kiedy miał miejsce spadek o 8,9%).
Czytaj dalej
23
maj

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Marzec 2017 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
23
maj

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych według województw

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej
24
maj

Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2016 r.).

Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2016 r.).
Czytaj dalej
24
maj

Koniunktura konsumencka. Maj 2017 roku

W maju 2017 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, odnotowano wyraźną poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich.
Czytaj dalej
25
maj

Biuletyn Statystyczny Nr 4/2017

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
25
maj

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w kwietniu 2017 r.

W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była nieco niższa niż przed rokiem, m.in. w wyniku działania czynników o charakterze sezonowym. Produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w skali roku, po głębokim spadku w kwietniu ub. roku. W stabilnym tempie rosła sprzedaż detaliczna. Utrzymał się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Czytaj dalej
25
maj

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu kwietnia 2017 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu kwietnia 2017 r.
Czytaj dalej
25
maj

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w kwietniu 2017 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
25
maj

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2017 r.

Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje wstępne dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2017 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w I kwartale 2015 i 2016 r. oraz z IV kwartałem 2016 r.
Czytaj dalej
25
maj
26
maj

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2017

Rozpoczęte na przełomie lat 80-tych i 90-tych przemiany gospodarcze wymagały wdrożenia nowych narzędzi statystycznych służących do obserwacji i opisu zjawisk ekonomicznych. Jednym z nich był test koniunktury wykorzystywany z dużym powodzeniem w wielu krajach do diagnozowania i krótkookresowego prognozowania sytuacji gospodarczej.
Czytaj dalej
26
maj

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych na terenie Polski w 2016 roku

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji, wybranych sekcji PKD 2007.
Czytaj dalej
26
maj

Wiadomości Statystyczne nr 5/2017 (672)

W numerze m. in.: Stanisław PARADYSZ — Rola przedstawicieli statystyki publicznej i środowiska akademickiego w kształtowaniu profilu „Wiadomości Statystycznych”; Jan KORDOS — Moje wspomnienia o niektórych pracach naukowo-badawczych w statystyce; Karol DERĘGOWSKI, Mirosław KRZYŚKO, Łukasz WASZAK, Waldemar WOŁYŃSKI — Zastosowanie funkcjonalnej analizy kanonicznej w badaniu zależności między wydatkami konsumpcyjnymi w europejskich gospodarstwach domowych...
Czytaj dalej
30
maj

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2012-2016

30
maj

Przewozy ładunków i pasażerów w 2016 roku

30
maj

Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stanu w dniu 31.12.2016 r.)

31
maj

Produkt krajowy brutto w pierwszym kwartale 2017 roku

31
maj

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2017 r.

31
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2016 r. w stosunku do 2015 r.

31
maj

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 roku

31
maj

Wypadki przy pracy w pierwszym kwartale 2017 roku

31
maj

Osoby młode na rynku pracy w 2016 r.

31
maj

Polska w liczbach 2017

31
maj

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 roku

31
maj

Skup i ceny produktów rolnych w 2016 r.

31
maj

Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2016 r.

31
maj

Wyniki produkcji roślinnej w 2016 roku

Publikacje urzędów statystycznych

2
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - marzec 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.
Czytaj dalej
4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - marzec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego - marzec 2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2017 r.
Czytaj dalej
4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - marzec 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej
4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - marzec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego marzec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
4
maj

Rynek pracy w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej
4
maj

Bezrobocie rejestrowane w końcu marca 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
4
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Marzec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
4
maj

Statystyka Warszawy. Marzec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
5
maj

Dzień bibliotekarza i bibliotek - 8 maja

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
15
maj

Województwo podlaskie w latach 2014-2017 (I-III)

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa podlaskiego w latach 2014-2017 m.in. z zakresu demografii, rynku pracy, mieszkań oddanych do użytkowania, rolnictwa, przemysłu, budownictwa oraz podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON.
Czytaj dalej
16
maj

Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

W opracowaniu przedstawiono podstawowe dane dotyczące stanu oraz wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych (z uwzględnieniem turystów zagranicznych) w województwie kujawsko-pomorski w 2016 r. Źródłem danych jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego prowadzone z częstotliwością miesięczną (KT-1). Prezentowane dane dotyczące bazy noclegowej dotyczą turystycznych obiektów noclegowych, tj. obejmują obiekty hotelowe i pozostałe obiekty. Opracowanie zawiera dane w ujęciu rocznym oraz według miesięcy. Wybrane dane przedstawiono w podziale na podregiony i powiaty.
Czytaj dalej
16
maj

Turystyka w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące turystyki w województwie łódzkim w 2016 r.
Czytaj dalej
16
maj

Ranking dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków życia

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją, przygotowanego po raz pierwszy w 2013 r. rankingu dzielnic Warszawy, który był próbą oceny atrakcyjności warunków życia w poszczególnych dzielnicach na podstawie danych statystycznych za 2011 r .
Czytaj dalej
17
maj

17 maja - Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, województw oraz krajów Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
18
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu publikację Raport o sytuacji społeczno--gospodarczej województwa łódzkiego w 2016 r. Jest to kolejna edycja pozycji wydawniczej należącej do regionalnych opracowań analitycznych, prezentująca najnowsze dane statystyczne dotyczące istotnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Zakres tematyczny, jak w latach poprzednich, obejmuje dane z demografii, rynku pracy, świadczeń społecznych, budownictwa mieszkaniowego, rolnictwa, przemysłu i budownictwa, rynku wewnętrznego, wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw.

Czytaj dalej
18
maj

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT‐1. Badaniem objęte są turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych. Uwaga: Począwszy od danych za 2016 r. w statystyce dotyczącej turystycznej bazy noclegowej wprowadzono metodologię imputacji danych dla jednostek zobowiązanych do złożenia sprawozdania na formularzu KT-1, które odmówiły udziału w badaniu. Jednak w celu zachowania porównywalności szeregów czasowych, podstawowe dane opisane w niniejszej notatce przygotowano bez imputacji. Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski, od zachodu graniczy z Niemcami, a przez Bałtyk – z Danią i Szwecją. Charakterystyczne dla tego terenu są liczne krainy pojezierne z bogatą fauną i florą, czystymi wodami oraz 185-kilometrowym pasem wybrzeża Bałtyku, pagórkowate moreny, jeziora, torfowiska oraz sieć rzek.
Czytaj dalej
19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W publikacji zaprezentowano informacje charakteryzujące sytuację demograficzną, rynek pracy, wynagrodzenia, świadczenia społeczne, ceny oraz stan gospodarki województwa podlaskiego w 2016 r.
Czytaj dalej
19
maj

Turystyka w województwie podlaskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Przedmiotem opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2016 r.
Czytaj dalej
19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie składa się przede wszystkim z komentarzy analitycznych ilustrowanych graficznie za pomocą map i wykresów przedstawiających tendencje na przestrzeni kilku lat. Opatrzono je tablicami przekrojowymi obrazującymi poziom zjawiska w kraju i województwie oraz szczegółowymi dla województwa. Opis niezbędnych definicji wskaźników i pojęć stosowanych w analizie i tablicach statystycznych znajduje się w uwagach ogólnych. Podstawowe wyjaśnienia metodyczne znajdują się również w tekście analitycznym. Zakres tematyczny obejmuje najważniejsze działy statystyki publicznej, m.in. ludność, rynek pracy, wynagrodzenia, ceny, rolnictwo, przemysł, budownictwo, wyniki finansowe przedsiębiorstw i nakłady inwestycyjne.
Czytaj dalej
19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie prezentuje analizę zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa śląskiego w zakresie m.in.: demografii, rynku pracy, wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, przemysłu, budownictwa, rolnictwa, rynku wewnętrznego, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych. Każdy z 14 rozdziałów tematycznych zawiera zwięzły komentarz analityczny wzbogacony tabelaryczną i graficzną formą prezentacji danych w poszerzonej retrospekcji czasowej 2010-2016. Poszczególne kategorie przedstawiono w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do kraju. Dla pełniejszego zobrazowania zróżnicowania terytorialnego, wybrane dane prezentowane są również dla podregionów i powiatów. Dodatkowo przedstawiono województwo śląskie na tle kraju i pozostałych województw. Całość opracowania poprzedzają uwagi ogólne oraz opis podstawowych tendencji zachodzących w poszczególnych dziedzinach społecznych i gospodarczych. Aneks do Raportu stanowią tablice przeglądowe prezentujące wybrane dane o województwie śląskim w latach 2005 i 2010-2016 oraz wybrane dane według miesięcy 2015 i 2016 roku.
Czytaj dalej
19
maj
19
maj

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.
Czytaj dalej
19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 r.
Czytaj dalej
19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie stanowi źródło informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu, m.in.: procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych, w podstawowych działach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, budownictwo mieszkaniowe) oraz informacje z zakresu wynagrodzeń, emerytur i rent, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych i nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego" zawiera obszerny zestaw aktualnych informacji statystycznych charakteryzujących zjawiska istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. W publikacji znalazły się także wybrane informacje zaprezentowane w ujęciu ogólnopolskim oraz odnoszące się do innych województw, co pozwala na określenie pozycji naszego regionu na tle pozostałych. Opracowanie składa się z części analitycznej, ilustrowanej graficznie za pomocą map i wykresów przedstawiających tendencje na przestrzeni wielu lat oraz części tabelarycznej, w której zamieszczono podstawowe dane statystyczne.
Czytaj dalej
19
maj

Turystyka w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w Polsce jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, oparte na sprawozdaniach o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego KT-1 w poszczególnych miesiącach. Jednostki sprawozdawcze podają dokładną lokalizację, rodzaj i kategorię obiektu oraz liczbę: pokoi, miejsc noclegowych i placówek gastronomicznych. Ponadto informują o wykorzystaniu obiektu w poszczególnych miesiącach, tj. o liczbie dni działalności obiektu, nominalnej liczbie noclegów i/lub pokoi, a także o liczbie osób korzystających z zakwaterowania oraz liczbie udzielonych noclegów i wynajętych pokoi (z wyodrębnieniem turystów zagranicznych).
Czytaj dalej
19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsze opracowanie składa się z części analitycznej i tabelarycznej, które zawierają zestaw informacji charakteryzujących takie aspekty życia społeczno-gospodarczego regionu, jak: stan i struktura ludności, rynek pracy, wynagrodzenia, emerytury i renty, ceny, rolnictwo, produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa, budownictwo mieszkaniowe, rynek wewnętrzny, wyniki finansowe i nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw. W tekście analitycznym, oprócz tablic i wykresów, znajdują się podstawowe wyjaśnienia metodyczne.
Czytaj dalej
19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2016 r.
Czytaj dalej
19
maj
19
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demografi czne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk infl acyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych działach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki fi nansowe przedsiębiorstw niefi nansowych, nakłady, bezpieczeństwo publiczne.
Czytaj dalej
22
maj
23
maj

Turystyka w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje pochodzące ze sprawozdań o symbolu KT-1 (o wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych) dotyczące turystycznej bazy noclegowej, miejsc noclegowych oraz turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych województwa śląskiego.
Czytaj dalej
25
maj
25
maj

Turystyka w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie przedstawia wyniki badania o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki w województwie opolskim w 2016 r. Badaniem objęte były turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
25
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W województwie zachodniopomorskim liczba ludności na koniec grudnia 2016 r. wynosiła 1708,2 tys. osób, co stanowiło 4,4% ogółu ludności Polski i lokowało województwo na 11. miejscu w kraju. Prawie jedna trzecia ludności zamieszkiwała podregion szczeciński.
Czytaj dalej
25
maj

Statystyczna mama w województwie lubuskim

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
26
maj
29
maj

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - kwiecień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za kwiecień 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego kwiecień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
maj

Turystyka w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (kwiecień 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I kwartał 2017r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - kwiecień 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

30
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego kwiecień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - kwiecień 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Kwiecień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Statystyka Warszawy. Kwiecień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Rynek pracy w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Bezrobocie rejestrowane w końcu kwietnia 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Turystyka w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - kwiecień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w kwietniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
maj

Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów oraz pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
maj

Turystyka w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
maj

Województwo Śląskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego (I kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
maj

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego I kwartał 2017 roku

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
maj

Historia Lublina w liczbach

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - maj 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
maj

Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w województwie opolskim w 2016 r. (wyniki wstępne)

Urząd Statystyczny w Opolu

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (I kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
maj

Turystyka w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - I kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
maj

Dzieci w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
maj

Międzynarodowy Dzień Dziecka - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
maj

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
maj

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - marzec 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
12
maj

Bilans energii pierwotnej w latach 2001-2016

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Wstępne dane o syntetycznym bilansie energii pierwotnej w Polsce, tj. pozyskanie, import, eksport, zmiana zapasów, zużycie globalne nośników energii oraz produkcja i zużycie energii elektrycznej. Przekroje: nośniki energii. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
12
maj

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zestawienie informacji miesięcznych o świadczeniobiorcach i świadczeniach wypłacanych przez ZUS prezentowanych w ciągu czasowym, poczynając od grudnia roku poprzedniego. Podstawowe dane dotyczące liczby, kwoty wypłat i przeciętnych wysokości świadczeń pozwolą śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w tym zakresie.
Czytaj dalej
15
maj

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej, publikowane w formie tabeli i arkusza excelowego.
Czytaj dalej
19
maj

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - marzec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego. Prezentuje dane dotyczące polityki zatrudnieniowej realizowanej w sektorze i jej wpływ na wyniki produkcyjne. W raporcie przedstawiane są również dane dotyczące przepracowanego czasu, nakładów na wynagrodzenia, jak też poziomu i struktury przeciętnego zatrudnienia i poziom przeciętnego wynagrodzenia. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
19
maj

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - marzec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie realizowane jest na podstawie formularzy statystycznych: G - 09.5 – sprawozdanie o przychodach, koszach i wynikach z działalności górnictwa węgla kamiennego, G - 09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego, G - 09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
19
maj

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - marzec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.4 – Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski. W raporcie w syntetyczny sposób przedstawiane są dane dotyczące cen oraz parametrów jakościowych węgla kamiennego importowanego/nabywanego wewnątrzunijnie na polski obszar celny. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
19
maj

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - marzec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Sprawozdanie jest opracowywane na podstawie formularza statystycznego G - 09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla. Prezentuje efekty procesu wzbogacania urobku węglowego (w układzie miesięcznym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
19
maj

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - marzec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym. Zawiera w formie tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji, sprzedaży i kaloryczności wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
19
maj

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - marzec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie jest sporządzane na podstawie formularza statystycznego G - 09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym. Zawiera w formie opisowej i tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji i sprzedaży węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku w porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego na poziomie sektora. Prezentuje wysokość cen zbytu węgla kamiennego do poszczególnych odbiorców w porównywalnych okresach. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
26
maj

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raport zawiera dane o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym w wybranych grupach. Prezentuje dane o liczbie bezrobotnych według profilów pomocy oraz objętych aktywnymi programami rynku pracy, w tym w ramach nowych form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia), a także o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.
30
maj

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - kwiecień 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

30
maj

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
maj

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego - I kwartał 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
maj

Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce - I kwartał 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
maj

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

31
maj

Raport o sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter