Zachęcamy do zapoznania się z Opracowaniem sygnalnym Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2018 roku