Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia w latach 2011-2020

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.10.2020

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2020 (w tys.)*

Rok/Miesiąc
Year/Month 
Styczeń
January
Luty
February
Marzec
 March
Kwiecień
April
Maj
May
Czerwiec
June
Lipiec
July
Sierpień
August
Wrzesień
September
Październik
October
Listopad
November
Grudzień
December
2020 860,5 853,7 862,6 951,4 1025,1 1067,4 1069,9 1065,5 1064,8      
2019 955,0 943,2 933,5 923,7 917,7 911,9 903,5 896,9 885,7 876,9 869,3 862,3
2018 1058,9 1044,7 1034,6 1025,1 1014,6 1006,8 1001,3 994,3 986,0 978,1 972,5 963,9
2017 1305,3 1280,9 1252,5 1229,6 1215,1 1198,0 1188,3 1179,9 1163,7 1116,2 1093,2 1075,8
2016 1539,6 1528,3 1510,5 1489,8 1470,7 1447,4 1421,1 1401,7 1381,8 1366,7 1345,9 1328,0
2015 1792,7 1772,8 1753,2 1740,1 1716,4 1686,1 1656,7 1631,2 1608,8 1587,9 1569,1 1555,2
2014 2112,4 2082,6 2052,2 2026,6 2002,7 1987,5 1964,7 1937,3 1906,4 1870,7 1844,7 1816,1
2013 2143,6 2154,9 2172,2 2194,1 2192,5 2192,6 2191,1 2182,3 2182,3 2176,5 2169,1 2146,6
2012 1980,6 1996,0 2005,2 2014,0 2027,3 2042,6 2048,3 2061,6 2076,7 2093,9 2111,0 2126,3
2011 1963,7 1978,2 1993,6 1984,6 1974,7 1960,4 1955,2 1950,2 1955,7 1961,6 1965,3 1972,5

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyrównana sezonowo w latach 2011-2020 (w %)*

Rok/Miesiąc
Year/Month 
Styczeń
January
Luty
February
Marzec
 March
Kwiecień
April
Maj
May
Czerwiec
June
Lipiec
July
Sierpień
August
Wrzesień
September
Październik
October
Listopad
November
Grudzień
December
2020 5,2 5,1 5,2 5,7 6,1 6,4 6,4 6,3 6,3      
2019 5,7 5,7 5,6 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,3 5,2 5,2 5,2
2018 6,4 6,3 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0 5,9 5,9 5,8 5,8
2017 8,0 7,8 7,6 7,5 7,4 7,3 7,3 7,2 7,0 6,8 6,6 6,5
2016 9,6 9,5 9,4 9,2 9,2 9,0 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,2
2015 11,2 11,1 10,9 10,9 10,8 10,6 10,4 10,2 10,1 10,0 9,8 9,7
2014 13,1 13,0 12,8 12,7 12,6 12,4 12,3 12,1 12,0 11,8 11,6 11,4
2013 13,4 13,4 13,5 13,7 13,6 13,7 13,6 13,5 13,5 13,5 13,5 13,3
2012 12,5 12,5 12,5 12,6 12,6 12,7 12,8 12,9 12,9 13,0 13,2 13,3
2011 12,4 12,5 12,5 12,5 12,4 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,4 12,4

*Dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z odnowieniem modeli do wyrównań sezonowych


Częstotliwość publikacji: miesięczna

Definicje pojęć: 

Bezrobotni zarejestrowani

Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego, jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest to osoba niepełnosprawna — zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi włączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie.

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Jest to procentowy udział bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej
ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Stopę bezrobocia podaje się z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (będących składową cywilnej ludności aktywnej zawodowo) wyszacowanych na podstawie wyników spisów.

Okres obserwacji: dane miesięczne

Dostępny szereg czasowy: 2011-2020

Przekrój: Polska

Wyjaśnienia metodologiczne:

Wyrównanie sezonowe przeprowadzane jest metodą bezpośrednią, tj. oddzielnie dla poszczególnych zmiennych, przy pomocy procedury TRAMO/SEATS w ramach pakietu JDEMETRA+.

Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektów sezonowych (coroczne, regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym), a w przypadku szeregów których mogą dotyczyć efekty kalendarzowe i efekt dni roboczych (efekty wynikające z układu kalendarza i zmienności liczby dni roboczych niemające charakteru sezonowego) – eliminacji także tych efektów.

Źródło danych, zestaw danych, gestor:  Sprawozdanie o rynku pracy, Departament Rynku Pracy GUS we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi

Dostępne formaty plików: xlsx, csv


Do góry

Newsletter