Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Koniunktura konsumencka. IV kwartał 2011 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.01.2012

W IV kwartale 2011 r. odnotowano pogorszenie nastrojów konsumenckich społeczeństwa polskiego, przy czym pogorszenie ocen dotyczących przyszłości było znacznie większe niż dotyczących okresu bieżącego.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej(BWUK), syntetycznie opisujący bieżące tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się w IV kwartale 2011 r. na poziomie –24,7 pkt proc. i był niższy o 1,0 pkt proc. niż w poprzednim kwartale oraz o 5,6 pkt proc. niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej(WWUK), syntetycznie opisujący tendencje konsumpcji indywidualnej oczekiwanej w najbliższych miesiącach, w IV kwartale 2011 r. osiągnął poziom –31,9 pkt proc. i był o 4,5 pkt proc. niższy w stosunku do poprzedniego kwartału oraz o 5,3 pkt proc. niższy w porównaniu do IV kwartału 2010 r.

Zanotowana w IV kwartale 2011 r. niekorzystna zmiana poziomu nastrojów konsumenckich spowodowana została głównie pogorszeniem ocen dotyczących sytuacji gospodarstw domowych i gospodarki kraju w najbliższej przyszłości.

Wskaźnik ocen zaistniałych zmian w sytuacji finansowej gospodarstw domowych (w ostatnich 12 miesiącach) ukształtował się w IV kwartale 2011 r. na poziomie –22,0 pkt proc. i był wyższy od wyniku z poprzedniego kwartału o 0,5 pkt proc., ale w porównaniu do IV kwartału 2010 r. był niższy o 4,6 pkt proc. Natomiast wskaźnik ocen oczekiwanych zmian w sytuacji finansowej gospodarstw domowych (w najbliższych 12 miesiącach) w IV kwartale 2011 r. pogorszył się o 3,3 pkt proc. i ukształtował na poziomie –16,0 pkt proc.

Podobne kierunki zmian zanotowano w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej kraju.


*) Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. W IV kwartale 2011 r. badanie przeprowadzono na próbie 5 367 gospodarstw domowych.

Najważniejszymi wskaźnikami, obliczanymi na podstawie przeprowadzonych badań, są: 1) bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej (tablica I) oraz 2) wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej (tablica II). Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. Szczegółowe wyjaśnienia metodologiczne badania przedstawiono w publikacji „Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian październik 2003-styczeń 2004”.

Od maja 2004 r. wyniki badań publikowane są w miesięcznych i kwartalnych „Informacjach sygnalnych”, a także zamieszczane na stronie internetowej GUS.

Do góry

Newsletter