Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Aktywne poszukiwanie pracy

Nazwa angielska: Active job seeking

Definicja:

Konkretne starania, które osoba poczyniła aby znaleźć pracę, tzn. m.in. podjęła jedno z następujących działań:

-zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy,

-poszukiwała pracy przez krewnych, znajomych lub bezpośrednio w zakładach pracy, poprzez ogłoszenia w prasie, poprzez

-prywatne biuro pośrednictwa pracy,

-uczestniczyła w testach, rozmowach kwalifikacyjnych,

-starała się zorganizować własną firmę lub warsztat pracy.


Źródło definicji:
  • rezolucja w sprawie statystyk ludności aktywnej ekonomicznie, zatrudnienia, bezrobocia i niepełnozatrudnienia, przyjęta na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy
    Miejsce publikacji: Genewa
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1897/2000 z dnia 7 września 2000 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego roboczej we Wspólnocie, dotyczące operacyjnej definicji bezrobocia
    Miejsce publikacji: Dz. Urz. UE L 228 z 8.9.2000, str. 18—21

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Rynek pracy

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Małgorzata Cacko
e-mail:
Do góry

Newsletter