Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Pracujący według BAEL, NSP 2002 i NSP 2011

Nazwa angielska: Employed persons by LFS, Population and Housing Census 2002 and National Census of Population and Housing 2011

Definicja:

Osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia:

- wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem,

- miały pracę, ale jej nie wykonywały:

a) z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego,

b) z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła:

- do 3 miesięcy,

- powyżej 3 miesięcy, ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia (nie dotyczy NSP 2002 i NSP 2011).


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Do pracujących - zgodnie z międzynarodowymi standardami - zaliczani są również uczniowie, z którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, jeżeli otrzymują wynagrodzenie.

W NSP 2011 - Pomagający członkowie rodzin, którzy nie wykonywali pracy w badanym tygodniu z powodu choroby, sytuacji rodzinnej, bądź innych przyczyn (np. trudnych warunków atmosferycznych), nie są zaliczani do osób pracujących.


Źródło definicji:
 • rezolucja w sprawie statystyk ludności aktywnej ekonomicznie, zatrudnienia, bezrobocia i niepełnozatrudnienia, przyjęta na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy
  Miejsce publikacji: Genewa
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Tekst mający znaczenie dla EOG)
  Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 14)
 • Recommendations for the 2000 Censuses of population and housing in the ECE region
  Autor: UN ECE, Eurostat
  Miejsce publikacji: Nowy Jork, Genewa

Pojęcie nadrzędne:

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Rynek pracy

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Małgorzata Cacko
e-mail:
Do góry

Newsletter