Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Nazwa angielska: Price index of consumer goods and services

Definicja:

Obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o przeciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne; dane te wykorzystywane są do opracowania systemu wag. Przy obliczaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stosowana jest Klasyfikacja Spożycia Indywidualnego według Celu, zaadaptowana na potrzeby zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (COICOP/HICP). Wskaźnik cen reprezentanta w rejonie badania cen wynika z odniesienia jego średniej ceny miesięcznej do średniej ceny z roku poprzedniego. Ogólnopolski wskaźnik cen reprezentanta objętego notowaniami obliczany jest jako średnia geometryczna wskaźników cen ze wszystkich rejonów. Na podstawie wskaźników cen reprezentantów objętych badaniem cen w danej grupie, stosując średnią geometryczną, opracowuje się wskaźniki cen grup towarów i usług konsumpcyjnych na najniższym szczeblu agregacji systemu wag. Wykorzystuje się je następnie, przy zastosowaniu systemu wag, do obliczania wskaźników wyższych szczebli agregacji, aż do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Wskaźnik cen obliczany jest według formuły Laspeyres'a, przy zastosowaniu wag z roku poprzedzającego rok badany.


Źródło definicji:
 • rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych
  Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 257 z 27.10.1995, str. 1, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 1, str. 39, z późn. zm.)
 • Ceny w gospodarce narodowej (publikacja roczna)
  Autor: Główny Urząd Statystyczny - Departament Przedsiębiorstw i Cen
  Miejsce publikacji: GUS, Warszawa
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
  Autor: Główny Urząd Statystyczny
  Miejsce publikacji: GUS, Warszawa

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Ceny

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Anna Bobel
e-mail:
Do góry

Newsletter