Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Stopa bezrobocia według BAEL

Nazwa angielska: Unemployment rate by LFS

Definicja:

Udział bezrobotnych danej kategorii w liczbie aktywnych zawodowo danej kategorii.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

W przypadku BAEL, NSP 2002 i NSP 2011 definicja odnosi się do osób bezrobotnych i aktywnych zawodowo (będących sumą pracujących i bezrobotnych). W przypadku bezrobocia rejestrowanego definicja odnosi się do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (zgodnie z pojęciem "Bezrobotni zarejestrowani") i aktywnych zawodowo będących sumą zarejestrowanych osób bezrobotnych i pracujących w jednostkach sektora publicznego i prywatnego (liczba pracujących nie uwzględnia osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego).


Źródło definicji:
  • rezolucja w sprawie statystyk ludności aktywnej ekonomicznie, zatrudnienia, bezrobocia i niepełnozatrudnienia, przyjęta na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy
    Miejsce publikacji: Genewa
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1897/2000 z dnia 7 września 2000 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego roboczej we Wspólnocie, dotyczące operacyjnej definicji bezrobocia
    Miejsce publikacji: Dz. Urz. UE L 228 z 8.9.2000, str. 18—21

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Rynek pracy

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Małgorzata Cacko
e-mail:
Do góry

Newsletter