Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Stan cywilny faktyczny

Nazwa angielska: De facto marital status

Definicja:

Ustalany jest wtórnie na podstawie: stanu cywilnego prawnego osoby oraz informacji dotyczących relacji i wzajemnych powiązań między osobami spisanymi w gospodarstwie domowym. Informacje uzyskuje się w formie dobrowolnego oświadczenia wynikającego z subiektywnego odczucia osoby (dotyczącego m.in. pozostawania w małżeństwie lub w związku nieformalnym).


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Stan cywilny faktyczny ustalany jest w spisach powszechnych dla osób w wieku 15 lat i więcej jako:
– kawaler, panna – osoby, które nigdy nie pozostawały w prawnym związku małżeńskim i w momencie badania nie tworzyły związku kohabitacyjnego z inną osobą,
– żonaty, zamężna – osoby, które zawarły prawny związek małżeński i faktycznie pozostają w małżeństwie,
– partner, partnerka – osoby pozostające w kohabitacji; związki kohabitacyjne wyodrębniono w ramach tego samego gospodarstwa domowego, bez względu na prawny stan cywilny osób tworzących związek,
– wdowiec, wdowa – osoby, których prawne małżeństwo przestało istnieć z powodu śmierci współmałżonka i w momencie badania nie tworzyły związku kohabitacyjnego z inną osobą,
– rozwiedziony, rozwiedziona – osoby, których małżeństwo zostało rozwiązane orzeczeniem sądu i w momencie badania nie tworzyły związku kohabitacyjnego z inną osobą,
– separowany, separowana – osoby, które w momencie badania:
– pozostawały w separacji prawnej i nie tworzyły związku kohabitacyjnego z inną osobą;
– pozostawały w prawnym małżeństwie, ale nie tworzyły już wspólnoty małżeńskiej, a także nie pozostawały w związku kohabitacyjnym z inną osobą.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Tekst mający znaczenie dla EOG)
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 14)

  • Miejsce publikacji:
  • Instrukcja metodologiczna do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.
    Autor: Główny Urząd Statystyczny Biuro Spisów
    Miejsce publikacji: GUS Warszawa

Dziedzina:
Ludność, procesy demograficzne

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Karina Stelmach
e-mail:
Zmiany w opisie pojęcia:
Do góry

Newsletter