Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny

Nazwa angielska: Teaching centre of higher education institution in another location.

Definicja:

Rodzaj zamiejscowej jednostki organizacyjnej uczelni, którą może utworzyć poza swoją siedzibą uczelnia posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora, a za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydaną po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej - także jednostka posiadająca uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich i realizująca dwie trzecie zajęć dydaktycznych w ramach prowadzonych studiów pierwszego stopnia przy spełnieniu określonych wymogów kadrowych.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z dn. 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych, tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki, oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455), nie przewidują już tworzenia przez uczelnie nowych jednostek organizacyjnych tego rodzaju.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

Dziedzina:
Edukacja

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Ewelina Grochowska-Subotowicz
e-mail:
Do góry

Newsletter