Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Liceum profilowane dla dorosłych

Nazwa angielska: Specialized secondary school for adults

Definicja:

Szkoła, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły. Szkoła kształcąca w profilach kształcenia ogólnozawodowego.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Profile kształcenia ogólnozawodowego odpowiadające określonym dziedzinom gospodarki, określone są drogą rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Ukończenie szkoły i zdanie egzaminu maturalnego daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości oraz prawo do ubiegania się o przejęcie na studia wyższe.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Edukacja

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Anna Żochowska
e-mail:
Do góry

Newsletter