Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ludność bierna zawodowo według BAEL, NSP 2002 i NSP 2011

Nazwa angielska: Economically inactive population according to the LFS,Population and Housing Census 2002 and National Census of Population and Housing 2011

Definicja:

Osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne, które w badanym tygodniu:

1. nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały;

2. nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były gotowe do jej podjęcia w okresie: wg BAEL w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym, wg NSP 2002 i NSP 2011 w tygodniu badanym lub następnym;

3. nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie:

- dłuższym niż 3 miesiące,

- do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć (dodatkowy warunek w BAEL).


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Wśród biernych zawodowo wyróżnia się grupę zniechęconych, do której należą osoby nieposzukujące pracy, ponieważ są przekonane, że jej nie znajdą.


Źródło definicji:
 • rezolucja w sprawie statystyk ludności aktywnej ekonomicznie, zatrudnienia, bezrobocia i niepełnozatrudnienia, przyjęta na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy
  Miejsce publikacji: Genewa
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań
  Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 14)
 • Recommendations for the 2000 Censuses of population and housing in the ECE region
  Autor: UN ECE, Eurostat
  Miejsce publikacji: Nowy Jork, Genewa

Pojęcie nadrzędne:

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Rynek pracy

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Katarzyna Derucka
e-mail:
Do góry

Newsletter