Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Bezrobotni według BAEL, NSP 2002 i NSP 2011

Nazwa angielska: Unemployed persons by LFS, Population and Housing Census 2002 and National Census of Population and Housing 2011

Definicja:

Osoby w wieku 15-74 lata, które spełniają jednocześnie trzy warunki:

- w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi,

- aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni - tydzień badany), aby znaleźć pracę,

- były gotowe (zdolne) podjąć pracę w okresie: wg BAEL - w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym, wg NSP 2002 i NSP 2011 w tygodniu badanym lub następnym.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz dodatkowy warunek w BAEL - były gotowe ją podjąć.


Źródło definicji:
 • rezolucja w sprawie statystyk ludności aktywnej ekonomicznie, zatrudnienia, bezrobocia i niepełnozatrudnienia, przyjęta na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy
  Miejsce publikacji: Genewa
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1897/2000 z dnia 7 września 2000 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego roboczej we Wspólnocie, dotyczące operacyjnej definicji bezrobocia
  Miejsce publikacji: Dz. Urz. UE L 228 z 8.9.2000, str. 18—21
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań
  Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 14)
 • Recommendations for the 2000 Censuses of population and housing in the ECE region
  Autor: UN ECE, Eurostat
  Miejsce publikacji: Nowy Jork, Genewa

Pojęcie nadrzędne:

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Rynek pracy

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Katarzyna Derucka
e-mail:
Do góry

Newsletter