Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Krowy

Nazwa angielska: Cows

Definicja:
Samice bydła domowego (Bos taurus oraz Bubalus bubalis i Beefalo) w wieku 2 lat i więcej, które miały już potomstwo, utrzymywane w celu uzyskania produkcji mleka konsumpcyjnego (krowy mleczne) lub do produkcji cieląt rzeźnych (krowy "mamki"). Ujmuje się tu także krowy mleczne i "mamki" wybrakowane z chowu i hodowli, które po okresie tuczu skierowane zostaną na rzeź, a także krowy, które miały potomstwo jeszcze przed ukończeniem 2-go roku życia.

Źródło definicji:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa i uchylające dyrektywy Rady 93/23/EWG, 93/24/EWG oraz 93/25/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 321 z 01.12.2008, str. 1, z późn. zm.)
  • Wytyczne dla ankietera GUS - reprezentacyjne badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej w gospodarstwach indywidualnych reprezentacyjne badanie użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: GUS, Warszawa

Pojęcie nadrzędne:

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Działalność rolnicza

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Małgorzata Kuliś
e-mail:
Do góry

Newsletter