Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje ogólne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Czym jest Repozytorium Standardów Informacyjnych?

Repozytorium Standardów Informacyjnych  jest bazą wiedzy, obejmującą metadane o systemach informacyjnych administracji publicznej.

RSI to ustrukturyzowany i zorganizowany zasób informacji. Jest to użyteczne narzędzie do gromadzenia, aktualizacji, udostępniania oraz analizy informacji o systemach informacyjnych administracji publicznej oraz do uzgadniania standardów informacyjnych.


Aktualizacja RSI

Jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.) art. 13 ust. 3. pkt 2 i 3.

Dołączenie opisu kolejnego systemu informacyjnego do zasobów RSI następuje:

 • na wniosek Prezesa GUS skierowany do organów prowadzących systemy informacyjne administracji publicznej,
 • na wniosek organu prowadzącego system informacyjny administracji publicznej skierowany do Prezesa GUS.

Ostatnia aktualizacja zasobu informacyjnego RSI miała miejsce w latach 2017-2018. Kolejna aktualizacja zawartości RSI na stronie internetowej planowana jest na drugą połowę 2021 r., czyli po zakończeniu aktualizacji opisów rejestrów i systemów informacyjnych przez jednostki je prowadzące przy wykorzystaniu aplikacji internetowej RSI.


Jak w RSI zdefiniowano standard informacyjny?

Standard informacyjny to norma wprowadzona w drodze porozumienia przez grupę jednostek administracji publicznej, stanowiąca zobowiązanie do stosowania w prowadzonych systemach informacyjnych ustalonych standardów np.: identyfikatorów, klasyfikacji.


Jakie systemy opisuje RSI?

Systemy informacyjne administracji publicznej, tj. systemy zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji przez organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisję Nadzoru Finansowego, organy rejestrowe, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne oraz inne podmioty prowadzące rejestry urzędowe.


Dlaczego zbudowano RSI?

Dzięki rozwijaniu się technologii informacyjnych i komunikacyjnych powstają nowe  zasoby danych. Administracja publiczna buduje nowe rejestry i tworzy nowe standardy informacyjne. Konieczność szerszego wykorzystywania w statystyce publicznej źródeł danych, z istniejących już zasobów danych administracyjnych, wynika też z ograniczonego budżetu na badania statystyczne.  

Wprowadzanie w statystyce publicznej nowych źródeł danych spowodowało konieczność opracowania systemu do zarządzania metadanymi.

Informacje zgromadzone w RSI stanowią podstawę do oceny jakości i badania spójności systemów informacyjnych administracji publicznej z punktu widzenia użyteczności dla statystyki publicznej jako źródeł danych.


Wiedza na temat zasobów informacyjnych różnych jednostek administracji publicznej zgromadzona w jednym miejscu obejmuje:

 • zakres danych,
 • przyjętą metodologię,
 • definicje cech informacyjnych,
 • stosowane klasyfikacje,
 • identyfikatory.

Udostępnienie tej wiedzy wszystkim zainteresowanym przyczyni się do:

 • lepszego wykorzystywania danych administracyjnych przez inne jednostki,
 • poprawienia jakości systemu informacyjnego państwa,
 • zwiększenia interoperacyjności systemów.

Zakres informacji o systemach gromadzonych w RSIOpis ogólny systemu informacyjnego:

 • Nazwa systemu

[nazwa pełna ustalona w przepisie prawnym odnoszącym się do systemu; w przypadku braku ww. przepisu nazwa techniczna przyjęta dla systemu; skrócona nazwa, jeśli jest stosowana]

 • Gestor systemu

[jednostka administracji publicznej prowadząca system]

 • Podstawa prawna

[akty prawne stanowiące podstawę prawną funkcjonowania systemu]

 • Cel systemu

[zadanie publiczne, do realizacji którego służy system]

 • Sposób prowadzenia systemu

[centralny, rozproszony]

 • Zasięg systemu

[krajowy, lokalny]

 • Forma prowadzenia systemu

[elektroniczna, papierowa]

 • Źródła danych i częstotliwość aktualizacji

[źródła wykorzystywane do zasilenia i aktualizacji systemu, np. nazwy dokumentów źródłowych (formularzy, wniosków) i częstotliwość aktualizacji]

 • Termin i formy udostępniania danych

[termin dostępności danych zgromadzonych w systemie, forma ich udostępniania]

 • Stan wdrożenia systemu

[wdrożony, niewdrożony, częściowo wdrożony]

 • Zmiany planowane do wprowadzenia w systemie

[planowane zmiany dotyczące zakresu gromadzonych danych, zakres oraz termin wprowadzenia zmian]


Obiekty opisywane w systemie informacyjnym:

 • Opis obiektu w systemie informacyjnym

[informacje nt. przedmiotu opisu w systemie]

 • Typ obiektu

[osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca) lub rolniczą, podmiot (z wyjątkiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub rolniczą), obiekt przestrzenny, inny]

 • Nazwa obiektu
 • Opis obiektu

[informacje uzupełniające o obiekcie]

 • Standardowe identyfikatory obiektu

[numer PESEL, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer KRS, identyfikator punktu adresowego, identyfikator działki ewidencyjnej, identyfikatory jednostek podziału administracyjnego (TERYT), identyfikatory miejscowości (TERYT), identyfikatory ulic (TERYT)]


Cechy informacyjne opisujące poszczególne obiekty:

Cechy informacyjne opisujące obiekt
[informacje nt. najmniejszych części znaczeniowych wprowadzonych do systemu]

 • Nazwa cechy informacyjnej
 • Informacja, czy cecha występuje w systemie centralnym
 • Definicja cechy informacyjnej
 • Źródło definicji cechy informacyjnej
 • Klasyfikacja, słownik powiązany z cechą informacyjną [informacje nt. standardów klasyfikacyjnych i innych klasyfikacji, wykazów i słowników stosowanych w systemie, odnoszących się do cech informacyjnych]

Do góry

Newsletter