Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Odniesienie do artykułu „Sprawdzamy ożywczy ferment premiera” (Gazeta Wyborcza z 03.07.2018 r.)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
05.07.2018

Odniesienie do stwierdzenia zawartego w artykule „Sprawdzamy ożywczy ferment premiera” (Gazeta Wyborcza z 03.07.2018 r.), nt. błędnych założeń metodologicznych prognozy demograficznej opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 r.


Założenia do prognozy ludności na lata 2014-2050, opublikowanej przez GUS w październiku 2014 r., były konsultowane z szerokim gronem specjalistów reprezentujących środowisko naukowe. Uwagi ekspertów i recenzentów pozwoliły na wypracowanie założeń uznanych za najlepiej określające prawdopodobny rozwój demograficzny Polski do 2050 roku.

Z perspektywy lat 2013-2014 zaproponowane do opracowania prognozy założenia płodności i umieralności były w pełni uzasadnione, co wspierała analiza tendencji obserwowanych w tych i wcześniejszych latach. 

Różnice w stosunku do danych uzyskanych w bieżących badaniach oraz z wyników bilansów ludności wynikają ze zmienności kształtowania się procesów demograficznych.

Z tego względu GUS stale prowadzi monitoring wyników prognoz, co jest nieodzownym elementem ewaluacji przyjmowanych założeń.

 


Rzecznik Prasowy Prezesa GUS

/.../ Karolina Dawidziuk


Publikacje i opracowania GUS z zakresu prognoz demograficznych zrealizowane w ostatnich latach przez GUS:

Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.)

Monitoring wyników prognozy ludności Polski dla 2015 r.

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 - 2050

Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne)

 

Do góry

Newsletter