Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Recenzowanie artykułów

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Procedura recenzowania artykułów

1. Do oceny artykułu naukowego redakcja powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej, do której afiliowana jest zgłoszona praca. W przypadku artykułów w języku angielskim co najmniej jeden recenzent jest afiliowany przy jednostce zagranicznej.

2. Stosowany jest model recenzowania double-blind peer review (recenzja podwójnie ślepa), co oznacza, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Anonimowość autora jest zapewniona w szczególności dzięki utajnieniu jego nazwiska (także we właściwościach pliku) oraz usunięciu podziękowań i informacji o źródłach finansowania, a także wskazujących na afilację lub umożliwiających w inny sposób zidentyfikowanie autora.

3. Recenzent składa oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów w odniesieniu do przedstawionych w artykule badań i instytucji finansujących badania oraz o przestrzeganiu zasad etyki recenzowania COPE (https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cope-ethical-guidelines-peer-reviewers).

4. Recenzenci zachowują zasadę poufności na etapie sporządzania opinii.

5. Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzana na formularzu karty recenzji artykułu, na którym recenzent jednoznacznie kwalifikuje artykuł jako nadający się lub nienadający się do publikacji.

6. W przypadku sprzecznych opinii dwóch recenzentów powoływany jest trzeci recenzent. Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje Kolegium Redakcyjne „Wiadomości Statystycznych”.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów są poufne.

Lista recenzentów oceniających artykuły w danym roku jest publikowana w pierwszym numerze czasopisma w następnym roku.

Pliki do pobrania

Do góry

Newsletter