Logo Główny Urząd Statystyczny

Nomenklatura PRODPOL do badania rocznego

Nomenklatura PRODPOL jest wykazem pozycji objętych obserwacją statystyczną na formularzu P-01 o produkcji wyrobów przemysłowych i usług za 2018 r.

Zakres przedmiotowy PRODPOL wynika z potrzeb informacyjnych rządu, resortów gospodarczych i organizacji międzynarodowych.

Niniejsze wydanie nomenklatury PRODPOL oparte jest na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług (PKWiU), która została wprowadzona 1 stycznia 2016 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (DZ.U. z 2015 r., poz. 1676).

Wstęp

Nomenklatura PRODPOL do badania wyrobów przemysłowych do sprawozdawczości rocznej za 2018r.

Wykaz wyrobów wg Nomenklatury PRODPOL za 2018 r. w porównaniu z pozycjami CN

Zmiany wprowadzone do rocznego PRODPOL za 2018 w porównaniu do PRODPOL za 2017r.

Nomenklatura PRODPOL zawiera powiązania z Nomenklaturą scaloną CN. Większość pozycji PRODPOL określana jest przez jedną lub więcej pozycji CN, w związku z tym do interpretacji zakresu pozycji PRODPOL mogą być stosowane "Ogólne reguły interpretacyjne Nomenklatury scalonej" oraz opisowa wersja Nomenklatury scalonej, dostępne pod adresem: http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/cn/index.html

Wykaz wyrobów wg Nomenklatury PRODPOL za 2018 r. w powiązaniu z pozycjami CN zawiera wykaz wyrobów lub grup asortymentowych z przypisanymi pełnymi nazwami symboli CN określającymi zakres grupowań PRODPOL, co powinno ułatwiać producentom prawidłowe zaklasyfikowanie swoich wyrobów.