Logo Główny Urząd Statystyczny

Nomenklatura PRODPOL do badań miesięcznych

Nomenklatura PRODPOL do badań miesięcznych jest wykazem pozycji objętych obserwacją statystyczną na formularzu P-02 "Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach" w okresach miesięcznych w 2019 r. Nie należy utożsamiać jej z klasyfikacją, ponieważ zawiera ona jedynie wybrane wyroby klasyfikowane według PKWiU do działów: 01, 05-32.

Zakres przedmiotowy PRODPOL wynika z potrzeb informacyjnych rządu, resortów gospodarczych i organizacji międzynarodowych.

Niniejsze wydanie nomenklatury PRODPOL oparte jest na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), która została wprowadzona 1 stycznia 2016 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (DZ.U. z 2015 r., poz. 1676).

Nomenklatura PRODPOL obowiązuje w miesięcznych badaniach produkcji i zapasów wyrobów gotowych począwszy od stycznia 2019 r.

Wstęp

Nomenklatura PRODPOL do miesięcznych badań produktowych w 2019r.

Zmiany wprowadzone do miesięcznego PRODPOL na 2019 w porównaniu do 2018r.

Lista towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych w 2019r. (wyciąg z PRODPOL)