Logo Główny Urząd Statystyczny

POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2015) - podstawa prawna