Logo Główny Urząd Statystyczny

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
podstawa prawna z załącznikiem

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z dnia 19 listopada 2012r. poz. 1268

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Klucze powiązań zawodów i specjalności z KZiS z 2010 r. z zawodami i specjalnościami z klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1145) na poziomie symbolu sześciocyfrowego.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z dnia 22 listopada 2016 r., poz. 1876

Plik zawiera Klasyfikację Zawodów i Specjalności wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 28.08.2014 r., poz. 1145), ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1876). Plik ten nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r.

Klucz powiązań zawodów i specjalności z KZiS z 2010 r. z zawodami i specjalnościami z klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1145) zmienioną rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1876) - na poziomie symbolu sześciocyfrowego. Rozporządzenie zmieniające wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. (Dz. U. z dnia 10 grudnia 2021 r. poz. 2285) zmieniające rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2018 r, poz. 227) w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Rozporządzenie zmieniające wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r

Klucz powiązań między klasyfikacją zawodów i specjalności KZiS (Dz.U. z dnia 25 stycznia 2018 r. poz. 227), a zmienioną KZiS (Dz. U. z dnia 10 grudnia 2021 r. poz. 2285) na poziomie symbolu sześciocyfrowego.

Klucz powiązań między klasyfikacją zawodów i specjalności KZIS (Dz.U. z 2018 r. poz. 227 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 2285) a międzynarodowym standardem klasyfikacji zawodów ISCO-08

Niniejsze klucze nie są źródłem obowiązującego prawa i mają wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie zmieniające wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2022 r. poz. 853)

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227 oraz z 2021 r. poz. 2285) w załączniku do rozporządzenia w części "Struktura klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" zostały wprowadzone zmiany określone powyższym rozporządzeniem.