Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: sad

Treści 17

1.
Wstępna ocena przezimowania upraw w 2017 roku
Obszary tematyczne / Rolnictwo. Leśnictwo / Uprawy rolne i ogrodnicze
28.04.2017 - Informacja zawiera wyniki wstępnej oceny przezimowania upraw ozimych oraz roślin sadowniczych przeprowadzonej przez rzeczoznawców wojewódzkich GUS. Oceny dokonano na podstawie badań polowych wykonanych na początku marca oraz przeprowadzonej w końcu marca lustracji pól, łąk i sadów, a także...
2.
Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2016 roku
Obszary tematyczne / Rolnictwo. Leśnictwo / Uprawy rolne i ogrodnicze
29.07.2016 - Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 r. przedstawiają się następująco: zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 26,1 mln t, tj. o około. 5% więcej od zbiorów ubiegłorocznych; zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na...
3.
Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 roku
Obszary tematyczne / Rolnictwo. Leśnictwo / Uprawy rolne i ogrodnicze
31.05.2016 - Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi około 7,2 mln ha (zwiększenie o ok. 6%). Według wstępnych szacunków przewiduje się...
4.
Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2014 r.
Obszary tematyczne / Rolnictwo. Leśnictwo / Uprawy rolne i ogrodnicze
19.12.2014 - Wyniki szacunku wynikowego produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2014 r. przedstawiają się następująco: zbiory zbóż ogółem szacuje się na ok. 31,9 mln t, tj. o 12,3% więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 19,5% więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010; w tym zbiory zbóż podstawowych z...
5.
Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 r.
Obszary tematyczne / Rolnictwo. Leśnictwo / Uprawy rolne i ogrodnicze
30.07.2014 - Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych1) w 2014 r. przedstawiają się następująco: zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na 25,7 – 26,8 mln t, tj. o 6% do 10% więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 3% do ponad 7% więcej od średniej z...
6.
Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2013 r.
Obszary tematyczne / Rolnictwo. Leśnictwo / Uprawy rolne i ogrodnicze
19.12.2013 - Rezultaty szacunku wynikowego produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2013 r. przedstawiają się następująco: zbiory zbóż ogółem szacuje się na ok. 28,4 mln t, tj. o 0,6% mniej od zbiorów ubiegłorocznych i o 6,2% więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010; w tym zbiory zbóż podstawowych z...
7.
Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów w 2012 roku.
Obszary tematyczne / Rolnictwo. Leśnictwo / Uprawy rolne i ogrodnicze
31.10.2013 - W 2012 r. zostało przeprowadzone w Polsce reprezentacyjne badanie sadów, którego celem było uzyskanie szczegółowych danych dotyczących uprawy jabłoni, grusz, brzoskwiń, nektaryn i moreli w sadach(zgodnie z nowymi wymaganiami Unii Europejskiej) oraz ustalenie aktualnej struktury gatunkowej...
8.
Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych 2013
Obszary tematyczne / Rolnictwo. Leśnictwo / Uprawy rolne i ogrodnicze
29.05.2013 - Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej i wynosi blisko 7,8 mln ha (zwiększenie o ok. 9,8%). Według wstępnych szacunków nastąpiło również zwiększenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o ok....
9.
Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów w 2008 r.
Obszary tematyczne / Rolnictwo. Leśnictwo / Uprawy rolne i ogrodnicze
10.01.2009 - Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów...
10.
Informacja GUS o metodologii szacunków kwartalnych produktu krajowego brutto
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Kwartalne rachunki narodowe
14.06.2005 - Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto (PKB) stanowią integralną część systemu rachunków narodowych. W praktyce GUS rachunki te zestawiane są zgodnie z zasadami systemu rachunków narodowych i regionalnych ESA’95. Dają one podstawę do prowadzenia bieżących krótkookresowych analiz...
11.
Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów w 2004 r.
Obszary tematyczne / Rolnictwo. Leśnictwo / Uprawy rolne i ogrodnicze
10.01.2005 - Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów...
12.
Uprawy ogrodnicze
Spisy Powszechne / Narodowe Spisy Powszechne / Powszechny Spis Rolny 2002 - wyniki
27.10.2003 - Szczegółowe informacje o: potencjale produkcji ogrodniczej, powierzchni sadów wg gatunków drzew owocowych, powierzchni uprawy krzewów owocowych wg gatunków, powierzchni uprawy warzyw gruntowych wg gatunków, powierzchni uprawy kwiatów, powierzchni upraw pod osłonami, liczbie gospodarstw zajmujących...
13.
Wstęp
Sprawozdawczość / Intrastat / Podstawowe informacje o systemie INTRASTAT / Wstęp
Jedną z konsekwencji utworzenia Unii Europejskiej było zniesienie granic pomiędzy państwami członkowskimi tworzącymi jednolity rynek. Fakt ten spowodował, że statystyka Unii Europejskiej została pozbawiona źródła danych o wymianie towarowej z innymi krajami Unii Europejskiej, ponieważ zaprzestano...
14.
Badanie statystyczne z zakresu sadownictwa 07-30.11.2017
Informacja o badaniach ankietowych / Badanie statystyczne z zakresu sadownictwa 07-30.11.2017
W dniach od 7 do 30 listopada 2017 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu sadownictwa: Badanie sadów według gatunków i odmian (formularz R-r-s) Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych...
15.
Sady
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Grunty o powierzchni nie mniejszej niż 10 arów, zasadzone drzewami lub/i krzewami owocowymi, na których drzewa lub/i krzewy rosną w zwartym nasadzeniu oraz powierzchnia szkółek drzew i krzewów owocowych....
16.
Użytki rolne
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Grunty orne, ogrody przydomowe, uprawy trwałe, w tym sady, łąki i pastwiska oraz pozostałe użytki....
17.
Powierzchnia użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Użytki rolne w dobrej kulturze to utrzymywane zgodnie z normami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 III 2000 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306) z późniejszymi zmianami - prezentuje się w podziale na: powierzchnię pod zasiewami, grunty...

Pliki 200

3.
pdf Uprawy ogrodnicze
Spisy Powszechne / Narodowe Spisy Powszechne / Powszechny Spis Rolny 2002 - wyniki
/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/powszechny-spis-rolny-2002/uprawy-ogrodnicze,11,1.html
18.
xls Uprawy ogrodnicze
Spisy Powszechne / Narodowe Spisy Powszechne / Powszechny Spis Rolny 2002 - wyniki
/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/powszechny-spis-rolny-2002/uprawy-ogrodnicze,11,1.html
27.
pdf Metodologia Bilansów Produktów Rolnych
Informacje o współpracy rozwojowej / Działalność GUS w ramach projektów współpracy rozwojowej w podziale na lata
/informacje-o-wspolpracy-rozwojowej/projekty/rok-2014,3,1.html
53.
pdf Przemiany agrarne
Spisy Powszechne / Narodowe Spisy Powszechne / Powszechny Spis Rolny 2002 - wyniki
/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/powszechny-spis-rolny-2002/przemiany-agrarne,16,1.html
56.
pdf opisy_metodologiczne_wskaznikow.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Monitorowanie obszarów funkcjonalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/monitorowanie-obszarow-funkcjonalnych/
59.
pdf Metodologie de bilant al produselor agricole
Informacje o współpracy rozwojowej / Działalność GUS w ramach projektów współpracy rozwojowej w podziale na lata
/informacje-o-wspolpracy-rozwojowej/projekty/rok-2014,3,1.html
97.
pdf raport_handel_zagraniczny.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Inne prace badawcze
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/inne-prace-badawcze/
105.
112.
113.
pdf raport_koncowy_badanie_statystyczne_w_zakresie_identyfikacji_obszarow_gmin.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Monitorowanie obszarów funkcjonalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/monitorowanie-obszarow-funkcjonalnych/
120.
121.
123.
pdf streszczenie_w_jezyku_nietechnicznym_mof_ow.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Monitorowanie obszarów funkcjonalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/monitorowanie-obszarow-funkcjonalnych/
128.
pdf raport_planowanie_przestrzenne.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
138.
pdf Uprawy rolne
Spisy Powszechne / Narodowe Spisy Powszechne / Powszechny Spis Rolny 2002 - wyniki
/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/powszechny-spis-rolny-2002/uprawy-rolne,12,1.html
148.
pdf Leśnictwo 2013
Obszary tematyczne / Rolnictwo. Leśnictwo / Leśnictwo
/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/lesnictwo/lesnictwo-2013,1,9.html
149.
155.
156.
165.
170.
174.
175.
Do góry

Newsletter