Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: lokalny

Treści 139

1.
10.11.2017 - Główny Urząd Statystyczny publikuje zrewidowane dane z rachunków regionalnych w ślad za rewizją w rocznych rachunkach narodowych, dokonaną stosownie do standardowej procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (tzw. notyfikacja fiskalna). W załączonych tablicach zestawiono dane dotyczące produktu...
2.
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2016 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
06.11.2017 - W 2016 roku, w badanej zbiorowości 74 917 przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 osób i więcej dominowały podmioty małe, tj. o liczbie pracujących poniżej 50 osób (75,1%). Do grupy podmiotów średnich o liczbie pracujących od 50 do 249 osób należało 20,2% jednostek. Najmniej liczną grupę...
3.
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r.
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
23.10.2017 - W dniu 29 września 2017 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do...
4.
Wiadomości Statystyczne nr 7/2017 (674)
Czasopisma / Wiadomości Statystyczne / Archiwum
28.07.2017 - STUDIA METODOLOGICZNE Mirosław SZREDER Nowe źródła informacji i ich wykorzystywanie w podejmowaniu decyzji STATYSTYKA W PRAKTYCE Józef HOZER, Szymon MACHAŁA Weryfikacja typowej proporcji między liczbą gospodarstw domowych a liczbą przedsiębiorstw (quantum satis) dla wybranych krajów Marta...
5.
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r.
Informacje sygnalne / Komunikaty i Obwieszczenia / Lista komunikatów i obwieszczeń
11.07.2017 - Opublikowane w: M.P.2017.697 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz....
6.
Raport GUS 2016
Aktualności
13.06.2017 - Szanowni Państwo, z przyjemnością prezentujemy Raport GUS 2016, którym rozpoczynamy wydawanie rocznych raportów dotyczących funkcjonowania polskiej statystyki publicznej. Tą publikacją pragniemy Państwu nieco przybliżyć naszą pracę i osiągnięcia. Dlatego w raportach będziemy przedstawiać...
7.
Jakość życia osób starszych w Polsce
Obszary tematyczne / Warunki życia / Dochody, wydatki i warunki życia ludności
08.05.2017 - Prezentujemy Państwu wybrane informacje na temat jakości życia osób starszych w Polsce. W obliczu występującego w krajach europejskich zjawiska określanego jako starzenie się społeczeństw, badanie poszczególnych obszarów dotyczących warunków życia osób starszych ma szczególne znaczenie dla...
8.
04.05.2017 - Zapraszamy Państwa na dwa spotkania pn. Jak korzystać z danych statystycznych, nie wychodząc z domu organizowane w Głównym Urzędzie Statystycznym w dniach 18 i 19 maja 2017 r. Podczas Państwa wizyty przedstawimy i omówimy wybrane produkty oraz narzędzia pomagające Polakom w korzystaniu z zasobów...
9.
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r.
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
21.04.2017 - W dniu 31 marca 2017 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji...
10.
Wiadomości Statystyczne nr 3/2017 (670)
Czasopisma / Wiadomości Statystyczne / Archiwum
28.03.2017 - STUDIA METODOLOGICZNE Bohdan WYŻNIKIEWICZ Produkt krajowy brutto jako przedmiot krytyki STATYSTYKA W PRAKTYCE Piotr TARKA Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych Barbara KONECKA-SZYDŁOWSKA, Robert PERDAŁ Rola nowych miast w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym Sławomir...
11.
07.03.2017 - Dzień Statystyki Polskiej upamiętnia pierwszy na ziemiach polskich Spis Powszechny uchwalony w dniu 9 marca 1789 roku przez Sejm Czteroletni. Uroczyste obchody kolejnej rocznicy tego Dnia są nie tylko okazją do refleksji nad rolą i znaczeniem statystyki w życiu publicznym i popularyzacji wiedzy...
12.
Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
31.01.2017 - Przedstawiamy Państwu opracowanie jednego z tematów, który był dyskutowany na konferencji Rządowej Rady Ludnościowej pt. Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski. Konferencja odbyła się w gmachu Sejmu RP w dniu 26 kwietnia 2016 r., pod honorowym patronatem Marszałka...
13.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
23.12.2016 - Charakterystyka zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych (niezależnie od ich wielkości) oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Prezentowane dane ujmują: liczebność i strukturę badanej zbiorowości z uwzględnieniem lat prowadzenia działalności przez...
14.
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2015 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
29.11.2016 - W ostatnich kilku latach odnotowano nieznaczny wzrost ogólnej liczby podmiotów objętych rocznym badaniem działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób. W 2015 roku liczebność podmiotów małych była wyższa niż w roku 2010 o 3,8%, dużych o 8,6%, średnich zaś –...
15.
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
28.11.2016 - Informacja o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne; procesy przedstawione w wieloletnim ujęciu ....
16.
07.11.2016 - Aplikacja jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników zrównoważonego rozwoju w trzech modułach: krajowym (Polska, kraje członkowskie UE), regionalnym (NTS1, NTS2) oraz lokalnym (NTS4). Wskaźniki zostały pogrupowane według dziedzin w ramach czterech...
17.
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 roku
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
19.10.2016 - W dniu 30 września 2016 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do...
18.
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r.
Informacje sygnalne / Komunikaty i Obwieszczenia / Lista komunikatów i obwieszczeń
11.07.2016 - Opublikowane w: M.P.2016.680 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz....
19.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
31.12.2015 - Charakterystyka zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych (niezależnie od ich wielkości) oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Prezentowane dane ujmują: liczebność i strukturę badanej zbiorowości z uwzględnieniem lat prowadzenia działalności przez...
20.
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2014 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
01.12.2015 - W ostatnich kilku latach odnotowano wzrost ogólnej liczby podmiotów objętych rocznym badaniem działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób. W 2014 roku, liczebność podmiotów małych była wyższa niż w 2009 o 20,1%, dużych o 7,6%, średnich zaś – niższa o 4,4%. W...
21.
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
30.11.2015 - Informacja o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne; procesy przedstawione w wieloletnim ujęciu ....
22.
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r.
Informacje sygnalne / Komunikaty i Obwieszczenia / Lista komunikatów i obwieszczeń
15.07.2015 - M.P.2015.640 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn....
23.
Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
15.06.2015 - Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią istotną część całego sektora przedsiębiorstw nie tylko z uwagi na ich liczebność, ale i kluczową pod wieloma względami rolę, jaką pełnią w gospodarce. Jest to grupa podmiotów uznawana za istotną dla przedsiębiorczości, odgrywająca znaczącą rolę w tworzeniu...
24.
15.05.2015 - Ogólnopolska konferencja naukowa„Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych”...
25.
17.04.2015 - Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON obejmuje: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - w tym osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne. Pojęcie osoby fizycznej prowadzącej działalność...
26.
17.04.2015 - Aby wykreślić z rejestru REGON jednostkę lokalną należy: 1. w przypadku, gdy dodatkowe miejsce prowadzenia działalności było wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgłosić do CEIDG wniosek CEIDG-1 (w tym część CEIDG-MW) o likwidację dodatkowego miejsca wykonywania...
27.
17.04.2015 - Jednostką lokalną, w rozumieniu art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012, poz. 591, z późn. zm.) jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest...
28.
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r.
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
17.04.2015 - W dniu 31 marca 2015 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji...
29.
Dni otwarte w GUS
Aktualności
18.03.2015 - Z okazji przypadającego 9 marca Dnia Statystyki Polskiej, Departament Informacji zorganizował dni otwarte w Głównym Urzędzie Statystycznym. Do wspólnego uczczenia naszego święta zaprosiliśmy uczniów warszawskich szkół średnich. Z naszego zaproszenia skorzystało ponad 170 uczniów, którzy odwiedzili...
30.
06.03.2015 - Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Kolejny raz obchodzimy Dzień Statystyki Polskiej ustanowiony w 2008 roku dla upamiętnienia uchwalonego 9 marca 1789 roku przez Sejm Czteroletni pierwszego na ziemiach polskich Spisu Powszechnego. Dzień ten skłania do refleksji nad rolą i zadaniami statystyki...
31.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
31.12.2014 - Charakterystyka zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych (niezależnie od ich wielkości) oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Prezentowane dane ujmują: liczebność i strukturę badanej zbiorowości z uwzględnieniem lat prowadzenia działalności przez...
32.
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
12.12.2014 - Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób[1], nieznacznie wzrastała na przestrzeni ostatnich kilku lat. Pomimo tego, dynamika zmian zachodzących w liczbie osób pracujących w tych przedsiębiorstwach, począwszy od roku 2009, utrzymała...
33.
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2013
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
28.11.2014 - W opracowaniu omówiono ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, akcentując zmiany systemowe i legislacyjne wprowadzone w analizowanym okresie. W dalszej części publikacji podano informacje na temat wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego ogółem oraz gmin, miast na...
34.
Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2013 r.
Obszary tematyczne / Gospodarka społeczna, wolontariat / Gospodarka społeczna. Trzeci sektor
23.10.2014 - W polityce publicznej krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, od wielu lat zwraca się uwagę na potrzebę integracji osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Problem ten dotyczy osób, których uczestnictwo w podstawowych wymiarach życia społecznego jest z różnych przyczyn znacznie ograniczone....
35.
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 r. (październikowa notyfikacja fiskalna)
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
17.10.2014 - W dniu 30 września 2014 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do...
36.
Konferencja "Środowisko Informacji", 1-2 października 2014 r.
Dla mediów / Konferencje i seminaria naukowe / Archiwum konferencji i seminariów
03.10.2014 - W dniach 1-2 października br. przedstawiciele GUS wzięli udział w konferencji „Środowisko Informacji”, zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska i Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tematami przewodnimi konferencji były: dostęp do informacji o środowisku...
37.
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r.
Informacje sygnalne / Komunikaty i Obwieszczenia / Lista komunikatów i obwieszczeń
15.07.2014 - Opublikowano w: M.P.2014.575 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz....
38.
04.06.2014 - Dane o osobach niepełnosprawnych pozyskiwane są w wielu badaniach statystycznych. Ze względu na stosowaną metodologię badań dostępność danych na określonym poziomie podziału terytorialnego jest ograniczona. Największym badaniem, w którym zbierane są informacje o osobach niepełnosprawnych są spisy...
39.
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 r.
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
16.04.2014 - W dniu 31 marca 2014 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji...
40.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
29.01.2014 - Charakterystyka zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych (niezależnie od ich wielkości) oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Prezentowane dane ujmują: liczebność i strukturę badanej zbiorowości z uwzględnieniem lat prowadzenia działalności przez...
41.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
23.12.2013 - W 2012 r. działalność gospodarczą prowadziło 1 795 tys. przedsiębiorstw niefinansowych1 wobec 1 785 tys. w 2011 r., co oznacza wzrost o 0,6%. Jednostki małe (o liczbie pracujących do 49 osób) stanowiły 99,0% całej populacji (mikroprzedsiębiorstwa – o liczbie pracujących do 9 osób – 95,8%). Udział...
42.
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2012 roku
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
17.12.2013 - Badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób za rok 2012 dostarczyło informacji o 76 939 podmiotach1. W zbiorowości tej dominowały przedsiębiorstwa małe o liczbie pracujących poniżej 50 osób (76,8% wobec 75,7% w roku 2011). Do grupy podmiotów średnich o...
43.
Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2012 r.
Obszary tematyczne / Gospodarka społeczna, wolontariat / Gospodarka społeczna. Trzeci sektor
29.11.2013 - W politykach publicznych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, od wielu lat zwraca się uwagę na potrzebę integracji osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Problem ten dotyczy osób, których uczestnictwo w podstawowych wymiarach życia społecznego jest z różnych przyczyn znacznie ograniczone....
44.
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2012
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
30.10.2013 - Celem publikacji jest przedstawienie Czytelnikowi informacji o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego. W opracowaniu omówiono ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, akcentując zmiany systemowe i legislacyjne wprowadzone w analizowanym okresie. W...
45.
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 r.
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
21.10.2013 - W dniu 30 września 2013 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do...
46.
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r.
Informacje sygnalne / Komunikaty i Obwieszczenia / Lista komunikatów i obwieszczeń
15.07.2013 - Opublikowano w: M.P.2013.595 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,...
47.
Przynależność narodowo-etniczna ludności - NSP 2011
Spisy Powszechne / NSP 2011 / NSP 2011 - wyniki wstępne
29.01.2013 - W spisie ludności w 2011 r. po raz pierwszy w historii polskich spisów powszechnych umożliwiono mieszkańcom Polski wyrażanie złożonych tożsamości narodowo-etnicznych. Elastyczna formuła pytania o przynależność narodowo-etniczną, umożliwiająca zadeklarowanie przynależności do jednej lub dwóch...
48.
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r.
Informacje sygnalne / Komunikaty i Obwieszczenia / Lista komunikatów i obwieszczeń
13.07.2012 - Opublikowano w: M.P.2012.508 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,...
49.
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2011 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
10.01.2012 - Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2011 r....
50.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
10.01.2012 - Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011...
51.
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r.
Informacje sygnalne / Komunikaty i Obwieszczenia / Lista komunikatów i obwieszczeń
13.07.2011 - Opublikowano w: M.P. Nr 68, poz. 679 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r....
52.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
10.01.2011 - Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r....
53.
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2010 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
10.01.2011 - Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2010 r....
54.
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 r.
Informacje sygnalne / Komunikaty i Obwieszczenia / Lista komunikatów i obwieszczeń
13.07.2010 - Opublikowano w: M.P. Nr 51, poz. 688 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r....
55.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
10.01.2010 - Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r....
56.
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2009 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
10.01.2010 - Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2009 r....
57.
Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2005 r.
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Roczne rachunki narodowe
12.11.2009 - Bilans przepływów międzygałęziowych, opracowanych zgodnie z metodologią SNA 1993/ESA 1995. Dwa warianty bilansu w bieżących cenach bazowych — z wydzieleniem i bez wydzielenia przepływów pochodzących z importu. Produkcja globalna, import wyrobów i usług, zużycie pośrednie, spożycie, nakłady brutto...
58.
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r.
Informacje sygnalne / Komunikaty i Obwieszczenia / Lista komunikatów i obwieszczeń
14.07.2009 - Opublikowano w: M.P. z 2009 r. Nr 47, poz. 702 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U....
59.
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2008r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
10.01.2009 - Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2008r....
60.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
10.01.2009 - Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 r....
61.
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008 r.
Informacje sygnalne / Komunikaty i Obwieszczenia / Lista komunikatów i obwieszczeń
15.07.2008 - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.1))...
62.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
10.01.2008 - Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 r....
63.
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2006 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
18.12.2007 - Struktura działalności przedsiębiorstw wg rodzajów działalności i lokalizacji w powiązaniu z wynikami finansowymi (bilans, rachunek wyników), zatrudnieniem i wynagrodzeniami, nakładami na środki trwałe i środkami trwałymi, podstawowe dane ekonomiczne wg klas wielkości przedsiębiorstw....
64.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
10.01.2007 - Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 r....
65.
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności - 2005 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
10.01.2006 - Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności - 2005 r....
66.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
10.01.2006 - Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r....
67.
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności - 2004 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
10.01.2005 - Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności - 2004 r....
68.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2004 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
10.01.2005 - Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2004 r....
69.
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności - 2003 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
10.01.2004 - Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności - 2003 r....
70.
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności - 2002 r.
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
10.01.2003 - Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności - 2002 r....
71.
Wskaźniki ekonomiczne Młodzi Europejczycy Widżety Eurostatu Informacje sygnalne Publikacje i dane statystyczne Biuletyn Statystyczny Bank Danych Lokalnych Baza Demografia ​Struktura ludności według wieku w latach 1970 - 2050...
72.
Badania regionalne
Statystyka regionalna / Badania regionalne
Urban Audit Program Urban Audit jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i Eurostatu stanowiącą odpowiedź na rosnące potrzeby informacyjne o miastach. Głównym celem programu jest dostarczenie obiektywnych i porównywalnych danych statystycznych o miastach europejskich m.in. z zakresu...
73.
Powszechny Spis Rolny
Promocja spisu / Powszechny Spis Rolny
Finał akcji Dzienniczek Spisowy Ucznia w gminie Rutki 29 października 2009 r. we wsi gminnej Rutki (woj. podlaskie), która została wytypowana wraz z 3 innymi gminami wiejskimi do spisu próbnego do Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (http://www.spis.gov.pl/), odbył się finał akcji - „Dzienniczek...
74.
Statystyczne Vademecum Samorządowca
Statystyka regionalna / Statystyczne Vademecum Samorządowca
1. Statystyczne Vademecum Samorządowca - portrety terytorium Województwo dolnośląskie Województwo kujawsko-pomorskie Województwo lubelskie Województwo lubuskie Województwo łódzkie Województwo małopolskie Województwo mazowieckie Województwo opolskie Województwo podkarpackie Województwo podlaskie...
75.
Powszechny Spis Rolny
Promocja spisu / Powszechny Spis Rolny
Wizyta w miejscowości Kamień 8 października 2009 r. we wsi gminnej Kamień, która została wytypowana wraz z 3 innymi gminami wiejskimi do spisu próbnego do Powszechnego Spisu Rolnego 2010, odbył się finał unikalnej akcji - „”. Akcja ta polegająca na rozpropagowaniu wiedzy o spisach powszechnych,...
76.
Powszechny Spis Rolny
Spis próbny do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań / Powszechny Spis Rolny
Cel spisu Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach...
77.
Poziom krajowy Departament Badań Regionalnych i Środowiska - koordynator badań regionalnych Wybrane Ośrodki Specjalizacyjne Ośrodek Banku Danych Lokalnych Ośrodek Statystyki Samorządów Terytorialnych Ośrodek Rachunków Regionalnych Ośrodek Statystyki Miast Ośrodek Statystyki Małych Obszarów Ośrodek...
78.
Co to jest statystyka publiczna?
Portal Edukacyjny / Co to jest statystyka publiczna?
Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat statystyki publicznej. Statystyka publiczna – co to jest? Służby statystyki publicznej – kim jesteśmy? Na czym polega nasza praca? Jakie dane zbieramy? Jak udostępniamy dane? Z kim współpracujemy? Jakimi zasadami się kierujemy? A...
79.
Cel spisu
Spisy Powszechne / NSP 2011 / Cel spisu
Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na...
80.
Nowa zakładka
Portal Edukacyjny / Co to jest statystyka publiczna? / Nowa zakładka
Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat statystyki publicznej. 1. Statystyka publiczna – co to jest? 2. Służby statystyki publicznej – kim jesteśmy? 3. Na czym polega nasza praca? 4. Jakie dane zbieramy? 5. Jak udostępniamy dane? 6. Z kim współpracujemy? 7. Jakimi...
81.
Pierwsze spisy ludności
Portal Edukacyjny / Historia statystyki / Historia spisów powszechnych / Pierwsze spisy ludności
Spis ludności Rzeczypospolitej w 1789 roku Pierwszym spisem ludności na ziemiach polskich był spis przeprowadzony na podstawie uchwalonej przez Sejm Czteroletni (1788–1792) na sesji w dniu 9 marca 1789 r., Konstytucji z 22 czerwca 1789 r. „Lustracya dymów i podanie ludności”, uzasadniającej...
82.
Spisy ludności w latach 1988-2011
Portal Edukacyjny / Historia statystyki / Historia spisów powszechnych / Spisy ludności w latach 1988-2011
Spis ludności w 1988 roku Decyzję o przeprowadzeniu spisu powszechnego podjęto na mocy ustawy z dnia 16 lipca 1987 roku o Narodowym Spisie Powszechnym 1988 roku. Ustawa ta określała termin, zakres i organizację spisu powszechnego. Stanowiła również o przeprowadzeniu, w ramach prac przygotowawczych...
83.
Wydarzenia
Portal Edukacyjny / Wydarzenia
XX Dolnośląski Festiwal Nauki We wrześniu 2017 r. we Wrocławiu odbyła się jubileuszowa edycja XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (DFN). Tegoroczna impreza przebiegała pod hasłem „Nauka bez granic” i adresowana była do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką oraz ciekawymi zjawiskami...
84.
Konkursy
Portal Edukacyjny / Wydarzenia / Konkursy
VIII Edycja konkursu „Statystyka w Karierze” Urząd Statystyczny w Łodzi i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów drugich klas łódzkich gimnazjów do wzięcia udziału w VIII edycji konkursu „Statystyka w Karierze”. Celem konkursu jest aktywizowanie...
85.
Cel spisu
Spisy Powszechne / Powszechny Spis Rolny 2010 / Cel spisu
Powszechny Spis Rolny 2010 został przeprowadzony w celu: dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską, zapewnienia bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji...
86.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
Metainformacje / Opis wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS / Wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa GUS / Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
Opis metodologiczny Obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o przeciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne; dane te wykorzystywane są do opracowania systemu wag....
87.
Dezagregacja wskaźników z obszaru rynku pracy i ubóstwa
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru rynku pracy i ubóstwa
Opracowanie koncepcji i wdrożenie metodologii szacowania liczby pracujących w gospodarce narodowej na poziomie NTS 4 (powiatu) w głównym miejscu pracy. Podjęte zostaną również działania mające na celu wyszacowanie liczby pracujących w gospodarce narodowej na poziomie NTS 4 (powiatu) w głównym...
88.
Seminaria i spotkania
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Seminaria i spotkania
2015 10–11 grudnia 2015 r. Spotkanie konsultacyjne pt. „Statystyka dla polityki spójności. Nowa perspektywa – nowe wyzwania” Listopad – grudzień 2015 r. Cykl seminariów pt. „Polityka spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020” Październik – listopad 2015 r. Seminarium pt. „Skuteczna polityka...
89.
Zakres informacji
Metainformacje / Repozytorium Standardów Informacyjnych / Zakres informacji
Nazwa systemu [nazwa pełna ustalona w przepisie prawnym odnoszącym się do systemu; w przypadku braku ww. przepisu nazwa techniczna przyjęta dla systemu; skrócona nazwa jeśli jest stosowana] Gestor systemu [jednostka administracji publicznej prowadząca system] Podstawa prawna [akty prawne...
90.
Nomenklatura NTS
Statystyka regionalna / Jednostki terytorialne / Nomenklatura NTS
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) to wprowadzony w Polsce uporządkowany wykaz nazw jednostek terytorialnych i przypisanych im numerycznych symboli (kodów) występujących na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego kraju oraz na dwóch dodatkowych poziomach...
91.
Historia klasyfikacji NUTS
Statystyka regionalna / Jednostki terytorialne / Klasyfikacja NUTS / Historia klasyfikacji NUTS
Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (Eurostat) wprowadził na początku lat 70., w porozumieniu z innymi departamentami ówczesnej Komisji Wspólnot Europejskich i państwami członkowskimi Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), „Nomenklaturę Statystycznych Jednostek Terytorialnych (NUTS)”...
92.
Historia nomenklatury NTS
Statystyka regionalna / Jednostki terytorialne / Nomenklatura NTS / Historia nomenklatury NTS
Prace związane z wprowadzeniem Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych związane były z rozpoczęciem w marcu 1998 roku negocjacji członkowskich o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie z dostosowaniem m.in. polskiego statystycznego podziału terytorialnego...
93.
Jednostki NTS i ich symbole
Statystyka regionalna / Jednostki terytorialne / Nomenklatura NTS / Jednostki NTS i ich symbole
Nomenklatura NTS dzieli Polskę na terytorialne, hierarchicznie powiązane jednostki pięciu poziomów, z których 3 określono jako poziomy regionalne, a 2 jako poziomy lokalne. Obecnie obowiązujący podział (według stanu na 1 stycznia 2017 r.) wydziela 4231 jednostek NTS: Poziomy regionalne: Poziom NTS...
94.
Platforma Analityczna SWAiD - Dziedzinowe Bazy Wiedzy
Banki i bazy danych / Platforma Analityczna SWAiD - Dziedzinowe Bazy Wiedzy
Platforma Analityczna SWAiD - Dziedzinowe Bazy Wiedzy – dane statystyczne z najważniejszych obszarów życia społeczno-gospodarczego. Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW) - opracowane w ramach projektu SISP-2 - to kontynuacja zadania zrealizowanego w Projekcie SISP (w zakresie Systemu Wspomagania Analiz i...
95.
Program Olimpiady
Portal Edukacyjny / Olimpiada Statystyczna / I edycja 2016/2017 / Program Olimpiady
Cel główny Olimpiada statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji...
96.
Agenda Rozwoju 2030
Zrównoważony rozwój / Agenda Rozwoju 2030
Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (inaczej Agenda Post-2015) jest planem rozwoju dla świata, zakładającym w perspektywie do 2030 r. eliminację ubóstwa, godne życie dla wszystkich ludzi oraz zapewnienie pokoju. Agenda Rozwoju zastępuje przyjęte w 2000 r. Milenijne Cele Rozwoju (Millenium...
97.
Monitorowanie zrównoważonego rozwoju Polski
Zrównoważony rozwój / Monitorowanie zrównoważonego rozwoju Polski
Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu wskaźników monitorujących...
98.
Bank Danych Lokalnych
Projekty unijne w statystyce / SISP / Bank Danych Lokalnych
Bank Danych Lokalnych jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce i gospodarstwach domowych, innowacjach, finansach publicznych, społeczeństwie, demografii i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych zebranych w ponad 30 kategoriach tematycznych. Pierwsze dane dostępne w...
99.
Archiwum
Portal Edukacyjny / Wydarzenia / Archiwum
2016 Zajęcia z edukacji statystycznej w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Jedne z ostatnich zajęć z edukacji statystycznej w 2016 roku odbyły się w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku. W ciągu dwóch dni uczniowie klas II i III poznawali podstawowe pojęcia z zakresu demografii oraz pracowali w grupach nad...
100.
Materiał informacyjny dotyczący formuły i organizacji zawodów okręgowych Olimpiady Statystycznej
Portal Edukacyjny / Olimpiada Statystyczna / I edycja 2016/2017 / Zawody II stopnia (okręgowe) / Materiał informacyjny dotyczący formuły i organizacji zawodów okręgowych Olimpiady Statystycznej
Zawody okręgowe Olimpiady Statystycznej składają się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Zgodnie z Regulaminem przed rozpoczęciem części pisemnej uczestnik zostanie poproszony o okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacji szkolnej). W trakcie zawodów można korzystać z własnego...
101.
Promocja i upowszechnianie
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Promocja i upowszechnianie
2016 8 - 9 grudnia 2016 r. Spotkanie Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych na temat działań na rzecz monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym, Warszawa 1 - 2 grudnia 2016 r. Konferencja „Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego – nowe perspektywy i...
102.
Usługi publiczne
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / Usługi publiczne
Praca badawcza ma na celu zastosowanie i przetestowanie – w formie ankietowego badania pilotażowego – zasad metodycznych ankietowego badania mobilności komunikacyjnej oraz ich aktualizację w oparciu o nowe źródła wiedzy zarówno międzynarodowe (Eurostat), jak i krajowe (środowiska naukowe). Badanie...
103.
Ekonomia
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2016-2018 / Badania / Ekonomia
Celem pracy badawczej jest opracowanie metodologii badania i na jej podstawie przeprowadzenie badania pilotażowego, którego rezultatem będzie pozyskanie informacji umożliwiających naliczenie danych w zakresie eksportu towarów i usług na poziomie podregionów (NUTS 3). Celem pracy badawczej jest...
104.
Program Olimpiady
Portal Edukacyjny / Olimpiada Statystyczna / II edycja 2017/2018 / Program Olimpiady
Cel główny Olimpiada statystyczna jest olimpiadą tematyczną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji...
105.
106.
Całkowite koszty poniesione na wytworzenie produktów (w jednostkach lokalnych)
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Kategoria ta obejmuje: - koszt własny produktów sprzedanych na zewnątrz przedsiębiorstwa przez jednostkę lokalną, - koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki lokalnej oraz zapasów produktów gotowych, a także półfabrykatów i produktów w toku (stan na koniec roku pomniejszony o stan...
107.
Grupowa jednostka lokalna
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Kilka (lub kilkanaście) jednostek lokalnych umiejscowionych na terenie tej samej gminy lub innej jednostki terytorialnej (na najniższym poziomie NTS)....
108.
Melioracje leśne
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Melioracje, do których zalicza się agromelioracje i melioracje wodne, są to zabiegi mające na celu oczyszczenie powierzchni przed odnowieniem i zalesieniem, likwidację warstwy rudawca, ustalanie gleby podlegającej erozji oraz polepszenie produkcyjności gleby przez wprowadzenie pewnych gatunków...
109.
Mieszkanie wyposażone w centralne ogrzewanie
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Mieszkanie podłączone do instalacji doprowadzającej ciepło (gorącą wodę, parę wodną lub gorące powietrze) z centralnego źródła jego wytwarzania tj. elektrociepłowni, ciepłowni, kotłowni osiedlowej lub kotłowni lokalnej w budynku wielomieszkaniowym. Do c.o. zalicza się również elektryczne...
110.
Mieszkanie wyposażone w ciepłą wodę
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Mieszkanie, do którego ciepła woda doprowadzona jest z elektrociepłowni, ciepłowni bądź z kotłowni osiedlowej, a w budynku wielomieszkaniowym również z kotłowni lokalnej. Jest to także mieszkanie, w którym ciepła woda ogrzewana jest urządzeniami wewnętrznymi, jak: piecyk gazowy, terma elektryczna,...
111.
Powierzchnia mieszkania ogrzewanego centralnie
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Powierzchnia mieszkania znajdującego się w budynku mieszkalnym i niemieszkalnym, do którego prowadzą przyłącza cieplne jednostki sprawozdawczej lub która ma kotłownie lokalne.
112.
Świetlica
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Placówka kulturalna posiadająca z reguły jedno pomieszczenie, niezbędny sprzęt i obejmująca swoim zasięgiem działania małe grupy środowiska lokalnego....
113.
Wartość wytworzonych produktów przeznaczonych do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Kategoria ta obejmuje: - przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) wytworzonych przez jednostkę (w tym również przez jednostkę lokalną) sprzedawanych na zewnątrz przedsiębiorstwa, - koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne przedsiębiorstwa (tj. koszt wytworzenia wyrobów własnej...
114.
Mieszkania stanowiące własność gminy
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Mieszkania - znajdujące się w budynkach stanowiących w całości własność gminy oraz mieszkania będące własnością gminy, ale znajdujące się w budynkach stanowiących nieruchomości wspólne, tj. mieszkania, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ogółu mieszkańców gminy, pozostające w zarządzie...
115.
Powiat
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Lokalna wspólnota samorządowa (ogół mieszkańców) oraz odpowiednie terytorium czyli jednostka zasadniczego podziału terytorialnego obejmująca obszar od kilku do kilkunastu gmin albo cały obszar miasta na prawach powiatu (tj. gminy o statusie miasta, której przyznane zostały prawa powiatu)....
116.
Jednostka lokalna
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą....
117.
Mieszkanie wyposażone w łazienkę
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Mieszkanie, w obrębie którego znajduje się pomieszczenie, w którym zainstalowana jest wanna lub prysznic, bądź oba te urządzenia oraz urządzenia odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej lub do urządzeń lokalnych (zbiorniki bezodpływowe)....
118.
Mieszkanie wyposażone w wodociąg
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Mieszkanie, w obrębie którego znajduje się kran z wodą bieżącą. Przez wodociąg należy rozumieć instalacje wodociągowe (wraz z urządzeniami odbioru znajdującymi się w mieszkaniu) doprowadzające wodę z sieci (za pomocą czynnych połączeń) od przewodu ulicznego lub z urządzeń lokalnych (własne ujęcia...
119.
Mieszkanie wyposażone w ustęp
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Mieszkanie, w obrębie którego znajduje się urządzenie sanitarne podłączone do instalacji wodociągowej i odprowadzającej ścieki do sieci kanalizacyjnej lub do urządzeń lokalnych (zbiorniki bezodpływowe)....
120.
Klub
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Instytucja prowadząca działalność kulturalną w środowisku lokalnym we współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami: kulturalnymi, społecznymi i politycznymi....
121.
Chat
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
"Rozmowa" między dwoma lub wieloma osobami (za pośrednictwem dowolnego urządzenia), polegająca na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych za pośrednictwem Internetu lub innej sieci komputerowej (np. lokalnej)....
122.
Internet
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Ogólnoświatowa sieć komputerowa, będąca zbiorem milionów sieci lokalnych i pojedynczych komputerów z całego świata, oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP. W ramach sieci Internet dostępne są usługi takie jak: WWW, poczta elektroniczna, FTP (ang. File Transfer Protocol)....
123.
Sieć rozległa (WAN)
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (bądź kompleks miejski). Łączy ona ze sobą sieci lokalne, które są zazwyczaj rozproszone na dużych obszarach geograficznych, np. centralę dużego przedsiębiorstwa i jego filie w innych miastach na terenie całego kraju....
124.
Wi-Fi
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem Wi-Fi jest budowanie sieci lokalnych opartych na komunikacji radiowej, czyli WLAN (ang. Wireless Local Area Network)....
125.
Sieć lokalna (LAN)
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Rodzaj sieci komputerowej zlokalizowanej na stosunkowo niedużym obszarze, sieć poprowadzona jest w obrębie jednego budynku lub grupy zabudowań....
126.
Dubbingowanie filmu
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Tworzenie ścieżki dialogowej filmu, polegające na podłożeniu ścieżki z lokalną wersją językową.
127.
Obligacje komunalne
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Obligacje emitowane przez władze lokalne, komunalne (np. gminy, miasta); zwykle są to obligacje długoterminowe, choć mogą być emitowane, jako krótkoterminowe. Należą do tzw. nieskarbowych papierów dłużnych.
128.
Kara ograniczenia wolności
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Kara polegająca na: 1) obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do...
129.
Radny
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Przedstawiciel władzy lokalnej (członek rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa) wykonujący swoje prawa i obowiązki dla dobra wspólnoty samorządowej, której jest przedstawicielem....
130.
Praca nakładcza
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Zarobkowe wykonywanie przez osoby fizyczne - na zlecenie i na rachunek podmiotów gospodarczych (nakładców) - czynności polegających na wytwarzaniu wyrobów lub ich części z materiałów powierzonych przez nakładców oraz z surowców własnych lokalnego pochodzenia, np.: słoma, wiklina, trzcina, glina i...
131.
Numer identyfikacyjny REGON
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Niepowtarzalny numer nadawany podmiotom gospodarki narodowej i jednostkom lokalnym tych podmiotów w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, niemający ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego cechy podmiotu....
132.
Pomocnicza jednostka lokalna
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Jednostka lokalna przedsiębiorstwa realizująca działalność, której celem jest umożliwienie lub ułatwienie produkcji wyrobów lub usług przez daną jednostkę na rzecz osób trzecich. Same produkty działalności pomocniczej nie są przekazywane osobom trzecim....
133.
Produkcyjna jednostka lokalna
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Jednostka lokalna przedsiębiorstwa, w której następuje połączenie zasobów (urządzeń, siły roboczej, technik wytwórczych, sieci informacyjnej, produktów), prowadzące do wytworzenia określonych wyrobów lub usług. Działalność produkcyjną charakteryzuje wkład produktów (towarów lub usług), proces...
134.
Zadania inwestycyjne
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Miejsca w których prowadzona jest działalność inwestycyjna w przypadku, gdy w miejscach tych (mających konkretny adres) przedsiębiorstwo nie zatrudnia pracowników i nie prowadzi działalności gospodarczej. Są to ewentualnie przyszłe jednostki lokalne przedsiębiorstwa....
135.
Obroty wewnętrzne
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Wartość produktów wytworzonych przez jedną jednostkę lokalną i przeznaczonych do dalszego przetwarzania w innych jednostkach lokalnych tej samej jednostki instytucjonalnej....
136.
Podatki i opłaty
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Podatki i opłaty obciążające koszty, tj. podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych i inne podatki (rolny, leśny) oraz podatki lokalne, a także opłaty urzędowe (notarialne, paszportowe, rejestracyjne, opłaty skarbowe, podatek od umów cywilnoprawnych, za wieczyste...
137.
Mieszkanie wyposażone w kanalizację
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Mieszkanie wyposażone w instalację kanalizacyjną (wraz z urządzeniami sanitarnymi znajdującymi się w obrębie mieszkania) odprowadzającą ścieki do do kanalizacji sieciowej lub do kanalizacji lokalnej (zbiorniki bezodpływowe)....
138.
Zbiory elektroniczne zainwentaryzowane
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Będące własnością biblioteki dokumenty elektroniczne na nośniku fizycznym, w postaci czytelnej tylko dla komputera, o dostępie lokalnym i zinwentaryzowane przez bibliotekę (ujęte w księgach inwentarzowych), np. książki elektroniczne lub bazy danych....
139.
Dokumenty elektroniczne na nośniku fizycznym
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Dokumenty w postaci czytelnej tylko dla komputera, o dostępie lokalnym i zinwentaryzowane przez bibliotekę, takie jak np. książki elektroniczne, bazy danych zakupione bądź pozyskane z innych źródeł na własność przez bibliotekę, zgodnie z zapisami w księgach inwentarzowych....

Pliki 200

2.
pdf streszczenie_partycypacja_spoleczna.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
4.
pdf prezentacja_partycypacja_spoleczna.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
5.
xls tabela_2__pol.xls
Statystyka regionalna / Badania regionalne / Urban Audit
/statystyka-regionalna/badania-regionalne/urban-audit-250/
8.
pdf Kompendium wiedzy o rachunkach regionalnych
Informacje o współpracy rozwojowej / Działalność GUS w ramach projektów współpracy rozwojowej w podziale na lata
/informacje-o-wspolpracy-rozwojowej/projekty/rok-2014,3,1.html
9.
pdf harmonogram_zielonagora.pdf
Portal Edukacyjny / Olimpiada Statystyczna / I edycja 2016/2017 / Zawody II stopnia (okręgowe) / Harmonogram zawodów okręgowych
/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/i-edycja-20162017/zawody-ii-stopnia-okregowe/harmonogram-zawodow-okregowych/
10.
doc zalacznik_2_formularz.doc
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
15.
pdf raport_partycypacja_spoleczna.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
16.
xls poz_definicje_ua.xls
Statystyka regionalna / Badania regionalne / Urban Audit
/statystyka-regionalna/badania-regionalne/urban-audit-250/
18.
xlsx zalacznik_3_naliczenia.xlsx
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
30.
31.
pdf Badanie reprezentacyjne Mieszkania i budynki
Spisy Powszechne / NSP 2011 / Kwestionariusze NSP 2011
/spisy-powszechne/nsp-2011/kwestionariusze-nsp-2011/
33.
pdf opisy_metodologiczne_wskaznikow.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Monitorowanie obszarów funkcjonalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/monitorowanie-obszarow-funkcjonalnych/
34.
35.
pdf raport-badanie_obrotu_uszlachetniajacego.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru rachunków narodowych i regionalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/
37.
40.
xls tabela_1__pol.xls
Statystyka regionalna / Badania regionalne / Urban Audit
/statystyka-regionalna/badania-regionalne/urban-audit-250/
51.
pdf streszczenie_raportu_dezagregacja_danych_naklady_na_br.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru B+R oraz innowacyjności
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-br-oraz-innowacyjnosci/
52.
pdf streszczenie_raportu_koncowego.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru B+R oraz innowacyjności
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-br-oraz-innowacyjnosci/
53.
pdf opracowanie__metodyczne_regionalne_rachunki_publiczne.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru rachunków narodowych i regionalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/
54.
docx streszczenie_raportu_plan.docx
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
56.
pdf raport_regionalne_rachunki_publiczne.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru rachunków narodowych i regionalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/
60.
pdf Graficzna prezentacja danych statystycznych. Wykresy, mapy, GIS
Informacje o współpracy rozwojowej / Działalność GUS w ramach projektów współpracy rozwojowej w podziale na lata
/informacje-o-wspolpracy-rozwojowej/projekty/rok-2014,3,1.html
82.
pdf Przyszłość jakiej chcemy
Zrównoważony rozwój / Akty prawne i dokumenty strategiczne
/zrownowazony-rozwoj/akty-prawne-i-dokumenty-strategiczne/
85.
pdf Dlaczego statystyka pyta rolnika
Informacja o badaniach ankietowych / Materiały informacyjno-promocyjne
/informacja-o-badaniach-ankietowych/materialy-informacyjno-promocyjne/
95.
pdf nsp2011_janczur-knapek.pdf
Spisy Powszechne / NSP 2011 / Opinie ekspertów o spisie
/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp2011-opinie-ekspertow-o-spisie/
104.
pdf Komunikat Komisjii
Zrównoważony rozwój / Akty prawne i dokumenty strategiczne
/zrownowazony-rozwoj/akty-prawne-i-dokumenty-strategiczne/
106.
pdf poz_za._7_ssrk_2020.pdf
Statystyka regionalna / Polityka regionalna
/statystyka-regionalna/polityka-regionalna/
127.
pdf streszczenie_pomiar_ubostwa_lau.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru rynku pracy i ubóstwa
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rynku-pracy-i-ubostwa/
128.
pdf streszczenie_raportu_obszary_specjalne_gis.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Monitorowanie obszarów funkcjonalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/monitorowanie-obszarow-funkcjonalnych/
129.
pdf prezentacje_zasady_metodologiczne.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
131.
pdf prezentacja_metodologia_i_wdrozenie.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru rachunków narodowych i regionalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/
132.
134.
pdf raport_koncowy-dezagregacja-br.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru B+R oraz innowacyjności
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-br-oraz-innowacyjnosci/
141.
pdf raport_planowanie_przestrzenne.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
144.
pdf raport-1_etap_pomiar_ubostwa_lau_1.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru rynku pracy i ubóstwa
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rynku-pracy-i-ubostwa/
145.
pdf agenda_2030_pl.pdf
Zrównoważony rozwój / Agenda Rozwoju 2030
/zrownowazony-rozwoj/agenda-/
146.
pdf agenda_2030_pl_2.pdf
Zrównoważony rozwój / Agenda Rozwoju 2030
/zrownowazony-rozwoj/agenda-/
147.
docx agenda_2030_pl_20160923.docx
Zrównoważony rozwój / Akty prawne i dokumenty strategiczne
/zrownowazony-rozwoj/akty-prawne-i-dokumenty-strategiczne/
153.
pdf program_olimpiady_statystycznej.pdf
Portal Edukacyjny / Olimpiada Statystyczna / I edycja 2016/2017 / Program Olimpiady
/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/i-edycja-20162017/program/
154.
pdf program_olimpiady_statystycznej.pdf
Portal Edukacyjny / Olimpiada Statystyczna / II edycja 2017/2018 / Program Olimpiady
/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/ii-edycja-20172018/program-/
167.
169.
pdf streszczenie_regionalne_rachunki_publiczne.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru rachunków narodowych i regionalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/
170.
pdf prezentacja_obszary_specjalne_gis.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Monitorowanie obszarów funkcjonalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/monitorowanie-obszarow-funkcjonalnych/
173.
pdf raport_nietechniczny_zdrowie.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
174.
175.
176.
179.
pdf raport_zasady_metodologiczne-mobilnosc.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
183.
pdf prezentacja_planowanie_przestrzenne.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
189.
xls Mieszkania 2002
Spisy Powszechne / Narodowe Spisy Powszechne / Narodowy Spis Powszechny 2002 - wyniki
/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowy-spis-powszechny-2002/mieszkania-2002,12,1.html
199.
200.
pdf streszczenie_raportu_badanie_statystyczne_w_zakresie_identyfikacji_obszarow_gmin.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Monitorowanie obszarów funkcjonalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/monitorowanie-obszarow-funkcjonalnych/
Do góry

Newsletter