Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

PILNE – przeczytaj o zmianach w systemie informatycznym zgłoszeń IntrastatProwadzisz wymianę handlową z krajami Unii Europejskiej?
Zapoznaj się z systemem INTRASTAT!

 


Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza nałożenie nowego obowiązku sprawozdawczego na podmioty prowadzące wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek ten polega na dokonywaniu przez podmiot zgłoszeń INTRASTAT, czyli na przekazywaniu organom celnym, w wymaganej formie i w określony sposób, informacji na temat obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty.

System INTRASTAT obowiązuje w Polsce od 1 maja 2004 r.


Zajrzyj również na stronę internetową Ministerstwa Finansów.


UWAGA!

1. Na rok 2017 ustalone są następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

  • próg podstawowy:

dla przywozu 3.000.000 zł
dla wywozu 2.000.000 zł

  • próg szczegółowy:

dla przywozu 50.000.000 zł
dla wywozu 93.000.000 zł

 

2. Nomenklatura Scalona ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) nr 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej NR L 294/1 z dnia 28.10.2016 r.) i klucze przejścia.


3. Od dnia 1 lutego 2011 r. organem celnym właściwym w sprawach zgłoszeń INTRASTAT jest Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie.

Zgłoszenia INTRASTAT należy przesyłać na adres:

Izba Celna w Szczecinie
Wydział INTRASTAT

Lubieszyn
72-002 Dołuje
telefon wg rodzaju problemu i numeru NIP dostępny w zakładce Adres komórki do zgłoszeń INTRASTAT
fax: 91 425-16-73
e-mail: 


Ponadto Izba Celna w Szczecinie przejmuje sprawy wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej dotyczące zgłoszeń INTRASTAT.

Więcej informacji na stronie internetowej www.szczecin.scelna.gov.plOgólnopolski całodobowy HELP DESK INTRASTAT prowadzony przez Wydział Wsparcia Systemów Centralnych HELP DESK w Izbie Celnej w Katowicach od 01.02.2014 r. zmienił numer telefonu do infolinii dla m.in. systemu INTRASTAT.

Adres:
Izba Celna w Katowicach - Wydział Wsparcia Systemów Centralnych HELP DESK
ul. Bielska 47a
43-400 Cieszyn
Numer telefonu: 33 483 20 55, fax: 33 483 20 55

Adres e-mail: 

Do zadań HELP DESKU INTRASTAT należy udzielanie pomocy w zakresie informatycznych i merytorycznych spraw związanych z obowiązkiem dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.


Do góry

Newsletter